Nye krav fra Klimarådet til klimalov presser regeringen

Nye, skrappere regler for biomasse og forbud mod skrivebordsøvelser i CO2-regnskabet, er nogle af Klimarådets anbefalinger i ny rapport.

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet. Klimarådet fremlægger i ny rapport anbefalinger til den klimalov, som regeringen er ved at forhandle på plads. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Klimarådet, regeringen uafhængige ekspertorgan, kommer nu med sine anbefalinger til, hvordan man bør udforme Danmarks nye klimalov.

Anbefalingerne kommer, mens regeringen og alle partier på Christiansborg netop er ved at forhandle klimaloven, som ifølge statsminister Mette Frederiksen skal være forhandlet færdig inden jul.

Anbefalingene i Klimarådets analyse involverer blandt andet nye og skrappere regler for brug af biomasse og forbud mod såkaldte skrivebordsøvelser i CO2-regnskabet.

»Når vi laver en klimalovgivning, så er det for i sidste ende at reducere vores klimafodaftryk. Og der er tiltag, som man kunne tage, som ikke vil føre til reelle reduktioner, men mere reduktioner på papiret. Det duer ikke,« siger formand for Klimarådet, professor Peter Møllgaard.

S-regeringen har sammen med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten allerede sat som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990-niveauet.

Ifølge Klimarådet skal en ny dansk klimalov sikre, at klimapolitikken medfører »reelle« reduktioner i udslippet af drivhusgasser. Dermed må internationale kreditter og annullering af CO2-kvoter ikke kunne bruges til opfyldelse af de danske klimamål, da det ifølge rådet »ikke bidrager til Danmarks grønne omstilling hverken på kort eller langt sigt«.

Klimarådet anbefaler samtidig, at Danmark fraviger fra FN’s regler om biomasses klimabelastning. FN opgør i dag afbrænding af biomasse – f.eks. træpiller og flis – som CO2-neutralt. Men problemet er, at Danmarks forbrug af biomasse ikke altid er CO2-neutral, vurderer Klimarådet, som i stedet anbefaler, at der skelnes mellem klimabæredygtig og ikkeklimabæredygtig biomasse.

»Jeg har ikke faste tal på, hvor meget der er klimabæredygtigt i dag. Men det giver næsten sig selv, at det hele ikke er bæredygtigt,« siger Peter Møllgaard.

Klimarådet foreslår også, at klimaloven indrettes med delmål hvert femte år, udvikling af årlige klimaplaner og løbende monitorering af indsatsen.

»Der er risiko for, at den lange tidshorisont bliver en sovepude, som udskyder størstedelen af indsatsen til, det er for sent. På denne måde er vi sikre på at understøtte den grønne omstilling,« siger Peter Møllgaard.

Ifølge Klimarådet skal Danmark i højere grad fokusere på at reducere CO2-udledningerne fra danskernes forbrug såsom tøj og elektronik samt søfart- og luftfart. De indgår i dag ikke som en del af det danske regnskab, men bidrager ifølge Klimarådet til »markante udledninger på globalt plan«.

I en skriftlig kommentar til Information erklærer klimaminister Dan Jørgensen (S) sig »glad for, at Klimarådet tager godt imod regeringens målsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030«.