Ny tænketank skal sikre ældre et bedre arbejdsliv

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen nedsætter nu en tænketank, der skal sørge for bedre vilkår for seniorer på arbejdsmarkedet. LO hilser initiativet velkomment, mens arbejdsgiverne i DA har svært ved at se behovet for en sådan tænketank.

Danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet, men det kræver, at de får en hjælpende hånd - især til de sidste arbejdsår.

Det mener beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S), som nu nedsætter en tænketank, der skal komme med ideer til, hvordan vi får arbejdsmarkedet indrettet, så det bedre passer til de forskellige behov og ønsker blandt de ældste på arbejdsmarkedet, skriver Ugebrevet A4.

Knap halvdelen af de 60-64-årige er i dag i beskæftigelse mod knap en tredjedel i 2000. Men den positive udvikling skal fremmes yderligere, ønsker han.

Henrik Dam Kristensen har sat Jens Kramer Mikkelsen, tidligere socialdemokratisk overborgmester og nuværende administrerende direktør i Udviklingsselskabet By og Havn, i spidsen for »Tænketanken for et godt seniorarbejdsliv«.

Den får halvandet år til at arbejde og skal således komme med sine forslag til et bedre seniorarbejdsliv i efteråret 2016.

Det er ifølge Henrik Dam Kristensen en vigtig mission, som tænketanken er sat på.

»Det er meget vigtigt, at vi får indrettet arbejdsmarkedet hensigtsmæssigt i forhold til seniorerne. For de fleste har arbejdsmarkedet betydet rigtig meget, og de har brugt rigtig meget tid på deres arbejde. Derfor synes jeg altid, det er trist at se, når de sidste år på arbejdsmarkedet ikke er gode år. Det fortjener alle,« siger ministeren til Ugebrevet A4.

Fagbevægelsen har været meget optaget af problemerne med nedslidning i visse brancher. Den giver mange ufaglærte og faglærte problemer med at klare arbejdskravene indtil den stadig højere tilbagetrækningsalder, har fagbevægelsen påpeget igen og igen. Derfor hilser næstformand i LO Lizette Risgaard også ministerens tænketank meget velkommen.

»Det er et rigtig godt initiativ. Vi medvirker meget gerne til at indrette et arbejdsmarked, som man kan holde til at være på hele livet uanset helbredstilstand. Meget kan klares i overenskomstsystemet i et samarbejde med arbejdsgiverne, men det kræver også et samspil med lovgivningen,« siger hun til Ugebrevet A4.

Langtfra samme begejstring for tænketanken møder man hos Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Han har svært ved at se, hvad problemet er, og hvad sådan en tænketank skal komme op med.

»Jeg synes, det er svært at se, at der skulle være en særlig udfordring for den her aldersgruppe. Så er der i hvert fald mange grupper på arbejdsmarkedet, som har særlige udfordringer. Jeg har også svært ved at se nogen logik i, at virksomhederne skulle have et særligt problem med seniorer. Hvis man ser på udviklingen, så har vi haft en positiv udvikling i snart 20 år, og alt tyder på, at det vil fortsætte. Der er jo ingen rationelle virksomheder, som vil afskedige eller undlade at ansætte en person alene på grund af alderen,« siger han til Ugebrevet A4.