Nu skal sundheden gøres digital

IT skal fremover være en fast bestanddel af det danske sundhedsvæsen, fastslår sundhedsminister Astrid Krag, der sammen med kommunerne og regionerne er klar med en ny digitaliseringsstrategi.

Foto: Torkil Adsersen

Det danske sundhedsvæsen har gennem en længere årrække udviklet og testet digitale løsninger, som skal komme både patienterne, personalet og samfundet til gavn. Men nu er det på tide at komme videre fra teststadiet og gøre sundheds-IT til en fast bestanddel den offentlige sektor.

Sådan lyder sundhedsminister Astrid Krags (SF) målsætning med den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet, som hun mandag kan præsentere i fællesskab med KL og Danske Regioner. Strategien skal skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet og sikre mere tryghed i hverdagen for kronisk syge borgere og deres pårørende.

»Nu skal vi have de eksisterende IT-løsninger, som vi ved virker, bredt ud og taget rigtigt i brug, så både patienter, pårørende og medarbejdere i vores sundhedsvæsen kan høste gevinsterne ved digitaliseringen,« siger sundhedsministeren i en pressemeddelelse.

»Med den nye strategi forpligtes regioner og kommuner i endnu højere grad til at tage IT-løsningerne i anvendelse, samtidig med at vi får større synlighed om brugen og effekterne af løsningerne. Det giver os mulighed for at følge digitaliseringen af sundhedsvæsnet helt til dørs,« forklarer hun.

Foruden kommunernes og regionernes egen finansiering skyder regeringen 80 millioner kroner i digitaliseringsstrategien. Heraf går langt størstedelen - 75 millioner - til nye investeringer i telemedicin - det vil sige behandling af patienter i eget hjem ved hjælp af moderne kommunikationsmidler.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), erklærer, at regionerne er klar til at højne ambitionerne på det digitale område.

»Vi glæder os til at levere sundhedsydelser til danskerne på nye måder. Det vil gøre borgere og patienter til aktive medspillere i deres eget sygdomsforløb. Vi vil også give dem flere selvbetjeningsløsninger, så borgerne for eksempel selv kan booke tid til undersøgelser, så det passer til deres kalender,« siger han.

»Og så skal vi give vores mange, dygtige medarbejdere bedre og mere stabile IT-systemer, så det bliver nemmere for dem at passe deres kerneopgaver,« tilføjer regionernes formand.

Hos KL ser social- og sundhedsvalgsformand Anny Winther (S) digitaliseringsstrategien som en styrkelse af kommunernes rolle i sundhedsvæsenet.

»Med udgangspunkt i borgerens eget liv og IT-vaner ønsker vi at skabe et bedre grundlag for, at borgere kan mestre eget liv og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling. Jeg er overbevist om, at det vil føre til færre indlæggelser og genindlæggelser, og det er til gavn både for borgerne og for samfundsøkonomien,« siger hun.

Digitaliseringsstrategien løber frem til 2017. Den præcise finansiering af strategien fastlægges i løbet af efteråret, og derefter vil parterne hvert år aftale nye målsætninger i forbindelse med de årlige økonomiaftaler.