Nu må Esben Lunde igen forklare sig om sit forhold til åbenhed: »Det er respektløst over for demokratiet og den rolle, han spiller i det«

Ministeren, som ifølge DF har løjet og holdt oplysninger tilbage fra Folketinget, er nu igen i vælten med en historie om hans foragt for brugen af aktindsigt. Endnu et eksempel på, at han er imod åbenhed, mener Enhedslisten.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper (tv.), kalder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (th.) holdning til demokratiet for »respektløs«. Foto: Ida Guldbæk Arentsen og Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har igen i dag ramt forsiden af en avis.

I en lækket lydoptagelse fra november, som Politiken er kommet i besiddelse af, fortæller han nemlig sine embedsmænd, at han anser det for at være en »sygdom i vores samfund«, at der bliver søgt aktindsigt »i alt mellem himmel og jord«.

Samtidig siger Esben Lunde Larsen, at det kan gøre ham »arrig«, når embedsmænd lækker oplysninger om de forslag og sager, der bliver behandlet i ministeriet.

»Jeg skal nok som minister offentliggøre det, der skal offentliggøres i forhold til vores politiske processer,« siger miljø- og fødevareministeren på lydoptagelsen, hvor han også gør det klart, at man som minister bør have mulighed for »at rette ting til« uden at blive mistænkt for at skjule noget.

Esben Lunde Larsen forklarer i et skriftligt svar til Politiken, at han »forløb« sig i den pågældende situation, og at der ikke skal herske tvivl om, hvorvidt han går ind for åbenhed i sit ministerium.

»En fri og uafhængig presse er i mine øjne en afgørende del af fundamentet i ethvert demokratisk samfund,« skriver han efterfølgende.

»Talte usandt« om kvotekonger

Historien om åbenhed kommer kun godt en uge efter, at Dansk Folkeparti fredede Esben Lunde Larsen som minister, selvom han ifølge deres eget udsagn både havde talt usandt, løjet og tilbageholdt oplysninger for Folketinget.

Det skete i forbindelse med Berlingskes afdækning af de såkaldte kvotekonger inden for fiskeriet, og hvorvidt man politisk kunne gå hårdere til værks over for dem.

Også her måtte Esben Lunde Larsen forklare sig. Først i et mere end to timer langt samråd - dernæst med en officiel undskyldning for ikke at have givet Folketinget alle oplysninger i sagen.

»Jeg burde have viderebragt disse oplysninger, da det ville have bistået de enkelte partier i deres arbejde med at begrænse kvotekoncentration og kvotekonger. Det beklager jeg, at det ikke er sket,« skrev ministeren i en pressemeddelelse.

Nægter at modtage underskrifter

I en anden sag fra december blev Esben Lunde Larsen ligeledes mødt med hård kritik fra en række af de organisationer, han skal samarbejde med på sit område.

Kritikken kom, fordi han som minister nægter at modtage underskriftsindsamlinger om forskellige mærkesager inden for miljø- og fødevareområdet.

Således har Esben Lunde Larsen bl.a. sagt nej til at modtage underskrifter fra Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet Tænk, Greenpeace.

»Han negligerer fuldstændig, hvad en underskriftindsamling betyder for den enkelte borger. Når han ikke vil mødes med os, som er bindeleddet mellem de 33.000, der i det her tilfælde har skrevet under på en sag, og ham som minister, så er det både udemokratisk og arrogant af ham,« sagde kampagnechef i Greenpeace, Julie Koch.

Oprindeligt lød forklaringen fra Esben Lunde Larsen, at han ikke modtager underskrifter »simpelthen fordi, jeg ikke vil«.

Men i marts uddybede ministeren sin holdning i et svar til Folketingets Fødevareudvalg:

»Jeg har besluttet ikke at tage imod underskriftindsamlnger, idet jeg ikke mener, at en underskriftindsamling skal være afgørende for, om jeg skal mødes med en forening eller en borgergruppe,« lød det her.

Skipper: Det er respektløst

Ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er dagens historie i Politiken blot endnu et eksempel på, at Esben Lunde Larsen ikke går ind for åbenhed i sit ministerium.

»Jeg ville nok lyve, hvis jeg sagde, at min første reaktion ikke var: Er det nu dig igen, Esben Lunde. Han har åbenbart et større problem med at fortælle Folketinget og offentligheden det, som han egentlig burde. Det er et helt klart mønster,« siger hun og peger på, at det er et »voldsomt signal«, han på lydoptagelsen sender til sine embedsmænd.

»Der er jo en række eksempler på, at han har det sådan, at det er hans vej eller ingenting. Og det er respektløst over for demokratiet og den rolle, han spiller i det. Han skulle tage at vise noget mere ydmyghed, ikke kun over for Folketinget, men også over for borgerne, for det er dem, han tjener som minister,« siger Pernille Skipper.

Esben Lunde Larsen kritiserer jo egentlig ikke selve retten til aktindsigt, men kalder det en sygdom, at der bliver søgt så meget aktindsigt, som der gør - og at der bliver søgt »i alt mellem himmel og jord«. Kan der ikke være noget om det?

»Ærligt talt, så er det jo ikke noget, han skal blande sig i. Det er op til vores frie presse og organisationerne i civilsamfundet at vurdere, hvad de finder vigtigt at søge aktindsigt i. Det er en kontrolmekanisme i vores samfund, som han som minister ikke skal blande sig i. Den er sat i verden for at holde øje med ham som magtudøver, og at han så mener, der bliver holdt for meget øje med ham - det er altså ikke op til ham at bestemme.«

Han går jo ud og siger, at han »forløb« sig. Og at han ikke som minister bestemmer, hvad der bliver givet aktindsigt i eller ej. Er det ikke at vise ydmyghed?

»Det skal han jo sige, for det ville være ulovligt, hvis han holdt fast i at give så lidt aktindsigt som muligt. Og at han skulle bestemme, hvad der blev givet aktindsigt i.«

Tror du ikke på hans undskyldning?

»Altså, nu har der jo efterhånden været flere tilfælde, og spørgsmålet er, om ikke Esben Lunde Larsen mest har en tendens til at sige undskyld, når han bliver opdaget i noget. Jeg håber, han tager ved lære af det her og finder ud af, at man skal kunne holde til at blive kigget efter i kortene som minister.«

Berlingske har forespurgt om et interview med Esben Lunde Larsen, men har fået at vide, at ministeren kun forholder sig til sagen i det skriftlige svar, som Politiken har fået tilsendt.