Nu løftes de militære grænsebomme

Danmarks og Sveriges forsvarsministre har underskrevet aftale, som åbner luftrummet og søterritoriet for de to landes militære fly og skibe. Signalet til Rusland er klart.

Foto: Thomas Lekfeldt.
Læs mere
Fold sammen

Mens de civile grænsebomme har sænket sig mellem Sverige og blandt andre Danmark, står de to lande i begreb med at hæve de militære grænsebomme.

Forventeligt i løbet af i år vil dansk og svensk forsvar blive færdige med de tekniske aftaler, som skal gøre det muligt for de to landes militære fly og skive at benytte hinandens terrirtorier og dele informationer om hvad der rører sig i Østersø-området.

Torsdag underskrev forsvarsminister Peter Christensen sammen med sin svenske kollega rammeaftalen, der danner grundlaget for det dansk-svensk forsvarssamarbejde.

Grundlaget blev skabt i den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Nicolai Wammens tid, og bliver altså nu til virkelighed, trods de seneste måneders diskussion om flygtninge og grænsekontrol.

»Vi har en god dialog mellem søsterlandene, selv om lige præcis spørgsmålet om grænsekontrol mellem landene har givet nogle udfordringer. Men et godt naboskab indebærer, at man også kan tale om de besværlige ting,« siger Peter Christensen.

Han mener, at aftalens vigtigste formål er dens politiske signal om at Danmark og Sverige står sammen ”om at passe på Østersøen.” Og derudover peger han på, at de to landes forsvar kan benytte hinandens luftrum og søterritorier.

»Det betyder helt konkret, at når et F16 fra Skrydstrup skal ud i Østersøen for at afvise et militærfly på vej mod dansk luftrum, så kan vi nu gøre det hurtigere,« siger ministeren med henvisning til, at de danske kampfly kan benytte den direkte rute over Sydsverige uden at skulle spørge om lov først. Og tilsvarende kan svenske enheder eksempelvis sejle tæt på Bornholm.

»Vi har en fælles interesse i at hævde vores respektive suverænitet, også overfor Rusland,« siger han.

Hvorfor kommer denne aftale først nu?

»Nogle sager skal have tid til at modnes. Fra dansk side har vi været meget optaget af det her, og jeg glæder mig over, at det nu er lykkedes at få en aftale med den svenske regering. Aftaler kræver jo, at den politiske vilje er til stede,« siger Peter Christensen.

»Der er en ny situation i Østersøen. Det er kun få dage siden, den russiske forsvarsminister var ude og italesætte opbygningen af tre divisioner, der er orienteret mod vest. Der er ingen grund til at tale uden om, at der er en ændret situation i forhold til Rusland, og desto vigtigere er det jo, at vi sammen med vores nærmeste naboer gør hvad vi kan for at have et effektivt afvisningsberedskab og i øvrigt samarbejder hvor vi kan.«

Peter Christensen tilføjer, at man sagtens kunne udvide samarbejdet til flere nordiske lande, blandt andet Finland.

»Jeg har selv formandsskabet for det nordiske forsvarssamarbejde, Nordefco, i 2016, og da er det oplagt at tage den drøftelse med vores nordiske venner,« siger han.

Ser du aftalen med Sverige som et yderligere lille svensk ryk i retning mod NATO?

»Det skal jeg vare mig for at have holdninger til. Jeg nøjes med at konstatere, at set med danske øjne er det NATO, der skaber vores grundlæggende sikkerhed.«