Nu ændres magtfordelingen i Folketinget

Oppositionen får med et nyt forslag bedre mulighed for at give regeringen modspil, når monopolet på formands- og næstformandsposter brydes.

Den siddende regering skal ikke længere have monopol på de betydningsfulde formands- og næstformandsposter i Folketingets udvalg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Folketinget gør efter et årtis tilløb op med regeringens monopol på de betydningsfulde formands- og næstformandsposter i Folketingets udvalg. Det skriver Information.

Ifølge avisen står alle partier bag et nyt beslutningsforslag om at ændre Folketingets forretningsorden, så posterne fremover fordeles i forhold til de to valgforbunds – regeringens og oppositionens – forholdsmæssige størrelse.

Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S), siger til Information:

»Forslaget er et godt resultat af det samarbejdende folkestyre og understreger dets værdi også i Folketingets fremtidige arbejde ved at forhindre, at et lille flertal som del i regeringskabalen sætter sig på en uforholdsmæssig stor del af formandsposterne i Folketingets stående udvalg.«

Ifølge Information satte VKO-valgforbundet under daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2005 rekord ved at tage 80 procent af formandsposterne.

Det fik Folketingets daværende formand, Christian Mejdahl (V), til at varsle en ændring, så posterne blev fordelt mere ligeligt.

Medlem af Folketingets præsidium Per Clausen (Ø) forventer, at ændringen blandt andet vil give oppositionen bedre mulighed for at kontrollere regeringen.

Han påpeger over for Information, at man som udvalgsformand kan tage initiativer i forhold til udvalgets arbejde og i forhold til høringer og lovgivning.