Morten Østergaard melder sig klar til storpolitiske drøftelser om pension: Her er hans plan

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil forhandle tidligere pension for nedslidte, og nu har de Radikale ifølge politisk leder Morten Østergaard en løsningsmodel parat. Hverken S eller DF er dog videre begejstrede.

»Det er konkret, det er til at føle på, og det vil Finansministeriet også kunne regne på. Og det adskiller sig dermed fra, hvad både Socialdemokratiet og DF er kommet med,« siger Morten Østergaard (R), der har sit eget bud på, hvordan nedslidte kan få adgang til tidligere pension. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

For ikke så længe siden væltede det frem med statsministerkandidater i dansk politik.

Nu står flere partiformænd til gengæld i kø for at erklære sig parat til at forhandle om pensionsvilkårene for nedslidte.

Forrige tirsdag præsenterede Socialdemokratiet således et pensionsudspil, og tirsdag måtte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) love at indkalde til et møde om emnet, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, netop havde opfordret til forhandlinger om en differentieret pensionsalder snarest muligt.

Nu fortæller de Radikales politiske leder, Morten Østergaard, at han som del af forligskredsen bag den såkaldte Velfærdsaftale, gladeligt tropper op og i den forbindelse vil medbringe et radikalt udspil til »en samlet omlægning af pensionssystemet«.

»Det, vi gør nu, er et forsøg på at lægge en konkret model frem, som forhåbentlig kan fungere som en landingsbane for den her diskussion,« siger han:

»Det er konkret, det er til at føle på, og det vil Finansministeriet også kunne regne på. Og det adskiller sig dermed fra, hvad både Socialdemokratiet og DF er kommet med,« tilføjer Morten Østergaard, der dog afviser, at udspillet er en reaktion på den seneste uges debat.

»Det er, fordi vi vejrer morgenluft nu, og der er der en mulighed for at realisere det forslag, vi har haft i noget tid. Nu prøver vi at gribe momentum,« siger han.

Ny pensionsordning for nedslidte

Med planen foreslår partiet at afskaffe seniorførtidspensionen, som ifølge både de Radikale og flere andre partier ikke fungerer optimalt i dag.

I stedet vil partiet oprette en ny seniorpension, som kan tildeles personer med fem år eller mindre til folkepensionsalderen. Ordningen skal kunne tildeles de ansøgere, der kan dokumentere et varigt eller betydeligt tab af arbejdsevne i forhold til deres nuværende job. Og i modsætning til reglerne for den nuværende seniorførtidspension behøver ansøgerne ikke at komme i jobprøvning i andre stillinger eller brancher.

Samtidig vil de Radikale give nedslidte seniorer, som gerne vil blive på arbejdsmarkedet, men på lavere blus end hidtil, ret til at blive visiteret til et fleksjob eller ressourceforløb, og de skal heller ikke igennem en arbejdsprøvning, før de kan komme i betragtning til fleksjob.

Morten Østergaard, hvorfor skal man ikke se, om en murer, der har ødelagt ryggen eller knæene, kan varetage andre, mindre fysisk belastende jobfunktioner, før han eller hun får tildelt pension fem år tidligere end andre?

»Fordi forslaget her er sigtet på, at der er nogen, som igennem arbejdslivet har mistet deres arbejdsevne. Vi vil gerne forbeholde indsatsen for de her brancheskift til dem, der har mere end fem år tilbage (af arbejdslivet, red.). Men omvendt skal kommunen ikke bare sige »pyt med dig«, for hvis du gerne vil have et fleksjob, har du ret til det,« siger Morten Østergaard.

I forventer, at cirka 1.000 personer om året vil blive omfattet af ordningen, der vil koste en mia. kr. årligt. Af Socialdemokratiets udspil fremgår det, at det i nogle brancher er hver anden, der har smerter flere gange ugentligt. Det er vel ikke helt usandsynligt, at langt flere kan blive omfattet, end I regner med og budgetterer efter?

»Dengang vi lavede seniorførtidspensionen, forventede man en tilgang på cirka 800 om året. Det er blevet langt færre i praksis. Vi anerkender, at det her er en bredere ordning, og vi lægger altså mere til end det, der ikke engang er nået i den gamle ordning,« siger Morten Østergaard og understreger, at de Radikale opererer med en »buffer« på to mia. kr.

Som finansiering foreslår partiet til gengæld – i lighed med tidligere ønsker – helt generelt at fremrykke forhøjelsen af folkepensionsalderen, så den i 2025 stiger fra 67 år til 67,5 år. Morten Østergaard vil forhøje efterlønsalderen tilsvarende, og de to tiltag vil ifølge de radikale regnestykker mere end finansiere tiltagene for nedslidte.

Tirsdag skrev du på Twitter, at Kristian Thulesen Dahls melding var et »stilstudie i uansvarlighed«, fordi du mente, at han satte »hele grundlaget for de kommende års velfærd på spil ved at true med opsigelse af pensionsaftalerne«. Nu er du selv på banen med et udspil til det, I kalder »en samlet omlægning af pensionssystemet«. Hvorfor er du så ikke også selv uansvarlig?

»Fordi vores forslag samlet set vil bidrage til at skabe bedre mulighed for at investere i velfærd. Når Kristian Thulesen Dahl truer med at ville opsige Velfærdsaftalen og begynde at sætte noget andet i stedet, er det grundlaget for det råderum, som vi kender. Vores forslag vil omvendt efterlade et større råderum,« siger Morten Østergaard.

»Sådan lige umiddelbart er jeg ikke vildt begejstret«

Ideen om at hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 år i 2025 var allerede et afgørende element i Venstre-regeringens såkaldte helhedsplan fra 2016, men både Socialdemokratiet og DF afviste dengang blankt en fremrykning af den højere tilbagetrækningsalder.

Men, siger Morten Østergaard, »jeg forestiller mig, at når vi går ind ad den dør, der hedder, hvad vi kan gøre for de reelt nedslidte, bliver der også rum for at diskutere, hvad der så skal ske med de mange, der ikke er«.

Spørger man Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, kan Morten Østergaard godt tro om igen. Ikke bare er hans parti fortsat imod en fremrykning af den højere pensionsalder. Det kan ifølge S-politikeren også »skabe nogle gnidninger, som jeg kan være bekymret for«, hvis man »tager fra nogen på arbejdsmarkedet og forlænger deres pensionsalder«.

Samtidig tror han ikke meget på ideen om en ny seniorpensionsordning.

»Al den stund de lægger den forventning ind, at de er relativt få mennesker, det er kommer til at omhandle – 1.000 personer er ganske få – må man bare konkludere, at hvis man skal lave en løsning, der favner mere bredt, er man nødt til at lave en rettighedsbaseret model. Derfor holder vi selvfølgelig fast i vores eget forslag,« siger han.

I Dansk Folkeparti har man dog omvendt også fundet det socialdemokratiske forslag for ukonkret, men DFs beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, har ligeledes svært ved at se, at det radikale udspil er omfattende nok.

»Sådan lige umiddelbart er jeg ikke vildt begejstret,« siger han og peger desuden på, at DF også fortsat er imod at hæve pensionsalderen yderligere.