Ministre: Togfonden består trods faldende olieindtægter

Selv indtægterne fra nordsøolien falder markant, mangler der ikke én krone i finansieringen af regeringens stort anlagte togfond, fastslår Benny Engelbrecht og Morten Østergaard.

Der er penge nok til at gennemføre den store milliardindsprøjtning i det danske tognet, fastholder to ministre. Fold sammen
Læs mere
Foto: René Strandbygaard

Regeringens milliardindsprøjtning i det danske tognet er fuldt finansieret. Og derfor holder planen om, at det kun skal tage en time at køre i tog mellem landets største byer, stadig.

Det fastslår økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) på trods af, at oliepriserne falder. Moderniseringen af tognettet - Togfonden DK - skal netop finansieres igennem en øget beskatning af de udenlandske olieselskaber, der udvinder ressourcer i Nordsøen.

»Alting taget i betragtning, så er der balance mellem udgifter og indtægter i 2020. Og derfor kan danskerne i Aalborg se frem til at kunne køre til Aarhus på en time, og dem i Aarhus kan køre til Odense på en time, og dem i Odense kan køre til København på en time, når vi er færdige med projektet,« siger Morten Østergaard, der tirsdag var hevet i samråd i Folketingets Transportudvalg om netop togfonden.

Selv om ministeren erkender, at »olieprisen sikkert vil gå op og ned mange gange i løbet af projektet«, afviser han, at der kan være en risiko for, at de 28,5 milliarder kroner, som moderniseringen vil koste, ikke kan hentes ind via indtægter fra olien i Nordsøen alene. Derimod er der tale om »politik på helt gængs maner«, understreger han.

»Det kan ikke nytte noget, at man vil gøre togfonden til noget helt særligt, bare fordi det er Nordsø-beskatning frem for en hvilken som helst anden del af skattesystemet. Der er masser af ting, der går op og ned hvert år,« siger Morten Østergaard.

Men det er ikke nok til at overbevise Venstre. Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) har flere gange rettet en skarp kritik mod både finansieringen og flere af anlægsprojekterne i aftalen om togfonden, og efter samrådet finder han det stadig usikkert, hvorvidt pengene kommer i kassen.

»Det står efterhånden lysende klart, at togfonden ikke kan finansieres med de planlagte indtægter fra Nordsøen. Og det står også klart, at der bliver tale om, at man skal ud og finde rigtig mange penge på finanslovene i de kommende år,« siger han.

Forligskredsen bag aftalen - regeringen, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten - har allerede afsat en reservepulje på fem milliarder kroner, som kan bruges til at dække de svingende oliepriser. Men en beregning fra tænketanken Kraka viste i januar, at den faldende oliepris kan betyde, at cirka to tredjedele - 19 milliarder kroner - af den forventede finansiering vil komme til at mangle.

Det afviser skatteminister Benny Engelbrecht (S) dog blankt:

»Med hensyn til finansieringen af togfonden, så mangler der ikke én krone. Der er afsat 28,5 milliarder kroner til investeringer de næste 15-20 år. Vi har peget på en fair og lige beskatning i Nordsøen som en finansieringskilde. Hvis denne finansiering viser sig ikke at være tilstrækkelig, dækkes udgifterne inden for de mellemfristede finanspolitiske rammer, som er beskrevet nærmere i regeringens netop offentliggjorte konvergensprogram,« siger ministeren.

Han henviser til, at regeringen desuden arbejder med en sikkerhedspulje i togfonden - hvoraf en del af beløbet først disponeres i 2024.