Minister vil undersøge manglende støtte til specialbørn

Det er tankevækkende, at seks ud af ti af de inkluderede elever i folkeskolen ikke får den nødvendige støtte i timerne, siger undervisningsminister Christine Antorini på baggrund af en ny rapport.

Hele 60 procent af de specialbørn, der er blevet inkluderet i den normale undervisning i folkeskolen, får ikke den nødvendige støtte i deres nye klasse. Det konkluderer en ny rapport, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet for Undervisningsministeriet.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) kalder det »et tankevækkende højt tal«.

»Eleverne oplever, at de ikke får personlig støtte, og det er jo sådan, at alle elever selvfølgelig skal have den nødvendige støtte. Derfor vil vi nu dykke ned i det her tal for at finde ud af, om der er den indsats, der skal til, i forhold til børnene,« siger hun.

Spørgsmål: Er det et spørgsmål om, at der mangler ressourcer?

»I den aftale, vi har med kommunerne, følger vi tæt, om de mange penge, der er blevet brugt på specialtilbud ved siden af den almindelige folkeskole, følger med tilbage, når elever kommer tilbage til deres skole. Og vi kan se, at pengene kommer tilbage til skolerne, men vi kan ikke følge, om de kommer helt ud til den enkelte elev,« siger undervisningsministeren, som nu vil drøfte sagen med Kommunernes Landsforening (KL) og folkeskoleforligskredsen.

Samtidig er der også positive konklusioner i den nye rapport, som er baseret på data fra 9.308 folkeskoleelever fra 423 klasser. Blandt andet konkluderer den, at det ikke påvirker trivslen og den faglige og sociale deltagelse hos resten af eleverne i en folkeskoleklasse at modtage elever med særlige behov.