Minister vil styrke indsats mod dårligt arbejdsmiljø

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen mener, at der er behov for at kigge på den måde, som Arbejdstilsynet fører tilsyn med psykisk arbejdsmiljø rundt på virksomhederne.

Regeringen har allerede taget en række skridt i kampen mod dårligt arbejdsmiljø rundt på landets virksomheder og flere er på vej. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S).

Hovedorganisationerne LO og FTF opfordrer politikerne til at gøre det lovpligtigt, at nye ledere med personaleansvar skal sendes på skolebænken for at lære om psykisk arbejdsmiljø.

Det konkrete forslag forholder Henrik Dam Kristensen sig ikke til, men han skriver i en kommentar til Berlingske Nyhedsbureau:

»Regeringen er optaget af, at det psykiske arbejdsmiljø er i orden og i fokus på arbejdspladserne. Vi har derfor blandt andet indført særlig tilsyn med fokus på psykisk arbejdsmiljø inden for nedslidningstruede brancher. Og med arbejdsmiljøaftalen, som vi indgik lige før påske, har vi blandt andet styrket det risikobaserede tilsyn. Det betyder også, at Arbejdstilsynet i højere grad vil besøge virksomheder, som har problemer med det psykiske arbejdsmiljø.«

Sidste år fik kun tre ud af 100 virksomheder påbud fra Arbejdstilsynet på grund af psykiske arbejdsmiljøproblemer. Det fremgår af en aktindsigt, som Magisterbladet har fået, skriver Politiken.

Henrik Dam Kristensen nævner, at Rigsrevisionen for nylig anbefalede, at tilsynet med psykisk arbejdsmiljø skal styrkes - ligesom den måde man fører tilsyn på området trænger til at blive opdateret.

»Det er jeg enig i. Derfor har jeg som opfølgning på Rigsrevisionens rapport bedt Arbejdstilsynet invitere arbejdsmarkedets parter til en fælles drøftelse af, hvordan der kan ske forbedringer af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Her har parterne naturligvis mulighed for at komme med deres anbefalinger,« siger Henrik Dam Kristensen.