Minister vil slække på landbrugets miljøkrav - og kræve mere af nabolande

Miljø- og fødevareministeren vil sænke kravene til landbrugets reduktion af ammoniakudledning. Men samtidig skal vores nabolande udlede mindre, lyder det.

Foto: Morten Stricker

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) giver ikke meget for kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

Kritikken kommer efter, at regeringen vil sænke kravene til landbrugets udledning af ammoniak.

Lige nu er målet, som blev vedtaget af den forhenværende regering, en begrænsning på 24 procent frem mod 2020. EU-gennemsnittet er kun på seks procent.

Derfor mener ministeren, at det er et konkurrenceforvridende krav, der stilles til de danske landmænd:

»To tredjedele af luftforureningen i Danmark kommer fra landene omkring os. Når Tyskland vil reducere ammoniakudledningen med fem procent, Polen med to procent og Danmark med 24 procent, så er der simpelthen en ubalance, som vi er nødt til at håndtere på europæisk plan. Vi skal simpelthen have landene omkring os til at levere mere, så vi får en effekt på luften,« siger Eva Kjer Hansen.

Derfor vil hun på mandag diskutere det danske måltal med EUs miljøkommissær, Karmenu Vella, og have bragt det danske måltal ned:

»Det er et spørgsmål om at få en renere luft. Og så skal vi have landene omkring os til også at levere. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at udkonkurrere os selv og ende i en situation, hvor produktionen bare flytter til de lande, hvor man må udlede meget mere, end man må her i Danmark,« siger Eva Kjer Hansen.

Ministeren har ikke lagt sig fast på, hvor meget de danske landmænd skal reducere deres ammoniakudslip med frem mod 2020 - det skal ikke helt ned på EU-gennemsnittet, men det skal bringes ned fra de 24 procent, forklarer hun.

Men samtidig med, at de danske landmænd skal slippe billigere, vil hun have vores nabolandes landmænd til at reducere endnu mere. Hun afviser, at det stritter i to retninger:

»Der er overhovedet ikke noget modsatrettet i det. Det handler om, hvordan vi opnår den bedst mulige effekt på luften omkring os,« siger hun.

Eva Kjer Hansen forklarer, at hvis vi skal have renere luft i Danmark, kræver det også en indsats fra vores nabolande.