Minister om kontanthjælpsloft: »Ingen bliver presset i fattigdom af det her««

Blå blok beskyldes for at ramme de svageste familier unødigt hårdt med aftalen om et moderne kontanthjælpsloft. Men ingen skubbes ud i fattigdom, forsikrer beskæftigelsesministeren.

Foto: Søren Bidstrup

Kort efter beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) onsdag middag præsenterede den længe ventede aftale om et moderne kontanthjælpsloft, tikkede kritikken ind flere steder fra: Aftalen skubber de fattigste børnefamilier længere ud i fattigdom.

Aftalen fastsætter et loft over, hvad kontanthjælpsmodtagere maksimalt kan modtage i ydelser fra det offentlige, og sigtet er, at det bedre skal kunne betale sig for ledige at tage et lavtlønsjob.

Men i stedet rammer den de allersvageste, lyder skudsmålet fra blandt andet venstrefløjen. En kritik, som Jørn Neergaard Larsen på ingen måde kan tilslutte sig, siger han under præsentationen af aftalen i Beskæftigelsesministeriet.

»Det vil stadig være sådan, at en typisk børnefamilie, når alle faste udgifter er betalt, stadigvæk har måske omkring 15.000 kroner tilbage om måneden. Så der er ingen, der bliver presset i fattigdom af det her,« siger ministeren.

Med aftalen sættes kontanthjælpsloftet til 80 procent af en mindsteløn på 17.700 kroner - ikke af 18.500 kroner, som regeringen ellers havde lagt op til.

Desuden genindføres den såkaldte 225 timers-regel, der betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde minimum 225 timer i løbet af et år for at få ret til deres ydelse.

Det er de fire borgerlige partier, der står bag aftalen, der har fået navn efter Venstres mantra i valgkampen: »Det skal kunne betale sig at arbejde«.

Jørn Neergaard Larsen understreger, at Danmark fortsat vil have et af de højeste niveauer for offentlige ydelser i verden.

»Jeg kan garantere, at det ikke har nogen mening at tale om fattigdom på de indkomstniveauer, vi taler om her. Mange familietyper vil samlet set have overførsler på over 400.000 kroner om året. Det har ingen mening at tale om fattigdom her,« siger han.

225 timers-reglen har været under kraftig beskydning fra blandt andre Socialdemokraterne, og kritikken har især lydt, at det ofte er noget nær umuligt for kontanthjælpsmodtagerne at finde et arbejde.

Men Jørn Neergaard Larsen »kan garantere, at jobbene er der«:

»Vi har jo kunnet se, at titusindvis af ufaglærte fra Sverige, Polen og Litauen i de seneste år er kommet til Danmark og har taget disse ufaglærte og faglærte job, samtidig med at vi har haft en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Selvfølgelig skal den udvikling vendes, og kontanthjælpsmodtagerne skal gøre en større indsats for at få de job, der er ledige i Danmark,« siger han.

Samtidig fortæller beskæftigelsesministeren, at de borgerlige partier med aftalen har sikret, at politikerne på Christiansborg fremover ikke kan sætte kontanthjælpssatsen til et niveau, der svarer til de laveste lønninger på arbejdsmarkedet.