Minister: Nej til skat på hakkebøffer

Kød er klimamord, synes at være budskabet i nyt forslag fra Det Etiske Råd om at sætte afgifter på oksekød - men ifølge klimaministeren har danskerne ikke brug for nye skatter og afgifter, uanset de gode intentioner.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt er »ikke vild« med ideen om en afgift på oksekød, som Det Etiske Råd foreslår: »Danskerne spiser det oksekød, som de gør, og det vil også gøre fremover, uanset om der er afgift på eller ej,« siger han. Arkivfoto: Mathias Løvgreen Bojesen Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hvorfor er en afgift på oksekød ikke en god idé, Lars Christian Lilleholt?

»Fordi der er rigeligt med afgifter i forvejen, og jeg tror ikke, afgiften nytter noget. Den får ingen effekt. Jeg tror, danskerne spiser det oksekød, som de gør, og det vil de også gøre fremover, uanset om der er afgift på eller ej. Det er i stedet afgørende, at vi bruger teknologiudviklingen til at reducere miljøbelastningen. Det kan man gøre ved fødevarer ved blandt andet at kigge på foderet. Og så skal man kigge på udfordringen internationalt. Nationale krav nytter ikke noget,« siger klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Fødevareproduktionen står globalt for mellem 19 og 29 pct. af verdens samlede udledninger af drivhusgasser, og især produktionen af oksekød er en stor del af det. Er du ikke enig med Etisk Råd i, at danskernes store kødindtag er dårligt for klimaet?

»Jo, men altså det der fokus med, at nu skal vi endelig ikke spise noget oksekød, nu må vi endelig ikke køre i vores bil, nu må vi endelig ikke tage en flyvemaskine, når vi skal på sommerferie, er jeg ikke vild med. Jeg tror, det handler om, at vi får et samfund, hvor vi indretter os på en måde, så vi stadigvæk er i stand til at spise en bøf eller tage en flyvetur eller tage en tur i vores bil, men at vi gør det på en måde, så miljøbelastningen er så lille som mulig.«

Kan man ikke sikre en mindre miljøbelastning ved at sætte afgifter på de ting, vi vil have mindre af?

»For det første vender du den tunge ende nedad. Det bliver nemlig dem med de laveste indkomster, som får de ringeste muligheder her. Det er ikke nogen god løsning.«

Vi betaler store summer i PSO-afgift for den grønne omstillings skyld. Hvorfor så ikke kødafgift?

»Jeg er ikke optaget af at finde på nye skatter og afgifter. Og jeg tror ikke, at et rent nationalt tiltag vil afgørende ændre på noget.«

Er det uden for Etisk Råds område at foreslå den her slags?

»Nej. Jeg vil slet ikke blande mig i, hvad Etisk Råd tager op af ting. Jeg synes, det er fornuftigt, man rejser en diskussion også om det her. For jeg er også optaget af, hvordan vi kan sikre, at vi fortsat har økonomisk vækst og muligheder og kan leve et komfortabelt liv, samtidig med, at vi sikrer, at miljøbelastningen bliver så lille som mulig.«

Du er ikke uenig i, at debatten om kødafgift handler om etik?

»Etisk Råd har jo muligheden for at tage alle de etiske spørgsmål op, og jeg holder da en debat om det her velkommen. Det er godt, at Etisk Råd også er optaget af, hvordan vi reducerer udledningerne af CO2 og sikrer, at vi fortsat kan reducere miljøbelastningerne fra kød, men jeg tror ikke, at en afgift er løsningen,« siger klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).