Minister: Landmænd kan blive tvunget til miljøindsats

Et af de helt centrale elementer i regeringens landbrugspakken – at landmændene frivilligt kan fastlægge en del af miljøindsatsen – står til at ryge på gulvet. Det varsler regeringen efter forhandlinger med EU-kommissionen.

Med landbrugspakken blev det frivilligt for landmændene, hvor mange efterafgrøder de ville så. Men frivilligheden ryger formentlig på gulvet, bebuder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) løfter nu en flig af sløret for, hvad prisen kan blive for at få regeringens landbrugspakke godkendt af EU-kommissionen.

Hvis ikke landmændene sår tilstrækkeligt med såkaldte efterafgrøder ad frivillighedens vej, vil de kort og godt blive tvunget til det.

Det fortalte ministeren ved gårsdagens delegeretmøde i landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

I sin tale til landmændene sagde ministeren, at det er »fuldstændigt afgørende, at I nu viser, at I kan levere de efterafgrøder, som er nødvendige for, at forudsætningerne i pakken hænger sammen. Og effekten skal leveres. Hvad vi ikke når af frivillighedens vej, vil blive indhentet via obligatoriske krav,« fremgår det af talepapiret.

Landbrugspakken tillader landmænd at udlede mere kvælstof på markerne. Derudover har det været et centralt element i pakken at lade landmændene frivilligt fastlægge en del af deres miljøindsats – eksempelvis hvor mange efterafgrøder, de vil så.

Slut med frivillighed

Efterafgrøder sås sidst på sæsonen for at suge ekstra kvælstof op fra jorden, så det ikke forurener grundvand og havmiljø, mere end EU-reglerne tillader. Men dette element af frivillighed må regeringen og landmændene altså nu sandsynligvis vinke farvel til.

»Ordningen skal sikre, at vi overholder EU-direktivernes krav om, at vandmiljøets tilstand ikke forringes,« sagde ministeren i sin tale, hvor han understregede, at landmændenes brug af efterafgrøder er »nødvendig, hvis vi skal nå en forståelse med Kommissionen om for eksempel kvægundtagelsen.«

Kvægundtagelsen er en særlig dansk regel, der tillader danske kvægbønder at udbringe mere gødning end deres kolleger i andre lande. Den er et tocifret millionbeløb værd for dansk landbrug årligt, men risikerer altså at ryge, hvis EU-kommissionen finder, at Danmark bryder direktiverne.

»Jeg ved godt, at det ikke er nemt. Men vi har gjort, hvad vi kan for at målrette indsatserne og gøre det så effektivt som muligt,« sagde ministeren i talen.

Kommissionen tog i foråret de første spæde skridt til en traktatkrænkelsessag mod Danmark for brud på hele tre direktiver. Forinden havde Berlingske i februar afsløret, at regeringen havde fremlagt misvisende tal for landbrugspakkens effekt på miljøet.

Sagen førte bl.a. til, at Eva Kjer Hansen (V) måtte trække sig som miljø- og fødevareminister.

Sommeren igennem har kommissionen og regeringen ført intense forhandlinger om, hvordan pakken kunne blive godkendt. Forhandlinger, der ifølge Berlingskes oplysninger endnu ikke er endeligt afsluttede.

Skudt forbi

Socialdemokraternes fødevareordfører, Simon Kollerup, overværede Esben Lunde Larsens tale i går i Herning.

»Esben Lunde Larsens store nyhed til landmændenes kongres i Herning er tydeligvis, at landbrugspakken ikke er lovmedholdelig. Den skød forbi målet,« siger han.

»Det er en ren tilståelsessag. Landbrugspakken er i strid med miljøbeskyttelse, derfor skal forligspartierne nu lave den om,« siger Simon Kollerup, der foreslår regeringen at genåbne landbrugspakken for at sikre danske landmænd »stabile rammevilkår og ro om politikken.«

Karen Hækkerup, adm. dir. i Landbrug & Fødevarer, mener ikke, at de nye toner gør den store forskel for danske landmænd. I en mail siger hun:

»Har EU-kommissionen behov for, at den danske regering ud over frivillighedsprincippet kan have et alternativt instrument i baghånden, så må det være sådan. For os ændrer det ikke det store.«

»Vi lægger os i selen for at levere og har desuden allerede i år vist, at vi gøder ansvarligt og har kun har brugt lidt over 50 procent af det, vi måtte,« siger Karen Hækkerup i mailen.

Opdateret kl. 12.31 med kommentarer fra Landbrug & Fødevarer.