Minister giver garanti: Alle elever får afgangsbevis

Undervisningsminister Christine Antorini forsikrer, at der er et beredskab parat, som skal tage hånd om konsekvenserne af en konflikt.

Antorini. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Striden om folkeskolelærernes arbejdstidsregler peger unægtelig i retning af en konflikt og dermed også en situation, hvor kommunerne vil lockoute landets lærere og derved lægge skolerne øde hen.

Hvis situationen når dertil, garanterer børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), at ministeriet »er klar til at håndtere enhver situation, der kan opstå som en konsekvens af en eventuel konflikt.«

»Jeg vil gerne forsikre de mange elever, der kan blive berørt af en eventuel lockout og deres familier om, at jeg vil gøre alt for, at ingen børn kommer i klemme,« oplyser Antorini i en pressemeddelelse lørdag eftermiddag.

»I Børne- og Undervisningsministeriet er vi derfor forberedte på at håndtere alt, hvad der måtte opstå i denne her situation. Det gælder også i forhold til prøver og eksamen. Det betyder helt konkret, at vi vil sikre, at eleverne ikke bliver forsinkede i deres uddannelsesforløb, og at alle vil få deres afgangsbevis,« forklarer undervisningsministeren.

Sent fredag aften brød forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation endegyldigt sammen, og dagen derpå konstaterer begge parter, at de fortsat står så langt fra hinanden, at et kompromis synes umuligt.

Der er derfor heller ikke udsigt til nye forhandlinger, inden den varslede lockoutdato 1. april.

Christine Antorini oplyser, at ministeriet er i dialog med skolerne allerede, og man snakker blandt andet om, hvordan man skal planlægge i forhold til for eksempel eksamener, der må formodes at blive påvirket af udskudt undervisning.

»Vi vil holde en tæt kontakt til skolerne og informere om, hvilke retningslinjer der vil gælde i forhold til den praktiske tilrettelæggelse af prøver og eksamen. Vi er klar til at tage hånd om situationen, og vi har det fornødne beredskab,« forklarer ministeren.

Ifølge meddelelsen har ministeriet oprettet en hjemmeside, der kan hjælpe med at besvare spørgsmål, og desuden er der sat et callcenter i søen, hvor man kan få yderligere hjælp.

Det er som sagt en strid om arbejdstidsregler, der har resulteret i den nuværende situation, hvor en lockout truer.

KL vil fjerne de nuværende centralt bestemte regler for, hvor meget tid lærerne skal have til forberedelse og undervisning og give skolelederne fuld råderet over lærernes arbejdsdag. Men det er at gå for vidt, mener lærerne.

De er tilfredse med den nuværende aftale, men har blandt andet foreslået, at man giver skolelederne råderet over en pulje med forberedelsestimer, at lærerne får 25 faste timers undervisning hver uge, samt at man venter med at lave en ny arbejdstidsaftale, til folkeskolereformen er vedtaget.