Midlertidig ydelse lindrer dagpengestop

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forsørger en stor del af de ledige, der har opbrugt retten til dagpenge. Men det er en stakket frist, påpeger A-kassernes samvirke.

Knap 51.000 danskere er røget ud af dagpengesystemet i løbet af de sidste to år, og alene sidste år opbrugte 16.748 danskere retten til at modtage dagpenge. Det viser nye tal fra AK Samvirke.

En mindre del af de tidligere dagpengemodtagere er kommet i arbejde eller uddannelse, men størstedelen er gået fra dagpenge til en af de midlertidige ydelser, regeringen har indført, siden reformen trådt i kraft. I 2014 gjaldt det arbejdsmarkedsydelsen.

62 procent af de, der opbrugte dagpengeretten fra januar til oktober sidste år, gik over på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Samtidig skrumpede antallet af personer, der faldt ud af dagpengesystemet helt uden ydelse eller lønindkomst, fra 18 procent i januar-oktober 2013 til ni procent i januar-oktober 2014.

Direktør Verner Sand Kirk fra AK Samvirke glæder sig over, at arbejdsmarkedsydelsen har spændt et sikkerhedsnet ud under de ledige, men det er en stakket frist, påpeger han.

»Heldigvis har de midlertidige ordninger sikret en vis indkomst i en periode. Men det holder jo op igen, fordi de netop er midlertidige, og de er begyndt måned for måned at miste dem i stort tal,« siger han.

»Faktum er, at skønsmæssigt omkring 5.000 personer i dag står uden nogen indkomst overhovedet. Det tal vil stige voldsomt i løbet af foråret, fordi dem, der er arbejdsmarkedsydelse, vil begynde at miste dem i stort tal,« siger Verner Sand Kirk.

Både SF og Enhedslisten efterlyser et opgør med reformen, som Venstre og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og de Radikale stod fadder til i 2010.

»Det er ubegribeligt, at statsministeren ikke benytter sit flertal for at gøre noget ved dagpengeproblemet. Hun gambler med de mange mennesker, som har mistet eller vil miste dagpengene. Og med trygheden på arbejdsmarkedet for os alle,« siger SF-formand Pia Olsen Dyhr (SF).

Internt hos Socialdemokraterne er der også stort pres på at få formuleret et bud på en løsning. Blandt de mest højlydte kritikere er Jan Johansen (S).

»Det er utroligt, at man kan lade så mange mennesker vælte ud af systemet, som er fuldstændigt uden skyld i krisen og uden skyld i, at job er forsvundet. Havde det været en hvilken som helst anden reform, som havde skudt så meget forkert, så havde politikerne stået på nakken af hinanden for at lave den om,« siger folketingsmedlemmet.

Gruppeformand Leif Lahn Jensen (S) finder det uacceptabelt, at så mange danskere er røget ud af dagpengesystemet. Men man skal ikke regne med at se et bud på en løsning fra Socialdemokraterne, før regeringens dagpengekommission senest til september kommer med dens anbefalinger.

Hos regeringspartneren de Radikale er arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq (R) indstillet på at skabe en reform af dagpengesystemet med større »økonomisk tryghed og sikkerhed«. Men han vil ikke være med til at rulle halveringen af dagpengeperioden tilbage.

»Vi bakkede op om ændringerne i 2010, fordi en fireårig dagpengeperiode er for lang. Derfor støttede vi - og støtter fortsat - en toårig periode,« siger Nadeem Farooq.