Mette Frederiksen understreger: Der er begået lovbrud

Flere af hovedrolleindehaverne i skattesagen har begået lovbrud, understreger justitsministeren, efter Skattesagskommissionen har fremlagt den 1.700 sider lange rapport om skattesagen.

Det er alvorlige forseelser, der er begået i forbindelse med Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag. Det understreger justitsminister Mette Frederiksen (S) efter mandag at have fået overleveret Skattesagskommissionens arbejde.

»Der er begået lovbrud. Der er en embedsmand, der er gået for tæt på behandlingen af den konkrete skattesag. Vedkommende har involveret sig på en måde, som er i strid med skatteforvaltningsloven,« siger ministeren og fortsætter opremsningen af hovedkonklusionerne i den 1.700 sider lange rapport fra Skattesagskommissionen.

»Der er to embedsmænd, der har brudt deres tavshedspligt ved at videregive personfølsomme oplysninger og fortrolige oplysninger. Der har været en alvorlig lækage til pressen, og der er desværre afgivet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand. Alle sammen alvorlige forhold«.

Men der er ifølge kommissionen ikke umiddelbart grundlag for at rejse sager mod tidligere departementschef Peter Loft og tidligere chef i Skat København Erling Andersen, som der er tale om.

»De to embedsmænd skulle efter kommissionens opfattelse have handlet anderledes, men der er ikke tale om tjenesteforseelser. Det tager jeg og regeringen til efterretning,« siger Mette Frederiksen.

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) har på baggrund af kommissionens arbejde besluttet at iværksætte en advokatundersøgelse af embedsmændenes rolle i skattesagen. Det kan eventuelt føre til tjenestemandssager.