Mette Frederiksen: Meget svært at finde beviser mod Syrien-krigere

En række partier efterlyser strammere kurs over for Syrien-krigere, så det bliver muligt at retsforfølge dem. Men det er særdeles vanskeligt at finde beviser, erkender justitsminister Mette Frederiksen.

Læs mere
Fold sammen

Ingen af de omkring 50 hjemvendte Syrien-krigere, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har kendskab til, er blevet straffet for deres handlinger. Og det er utilfredsstillende, mener Venstre, der i lighed med flere andre partier i Folketinget ønsker at retsforfølge den voksende strøm af unge danske muslimer, der rejser til Syrien for at kæmpe.

Onsdag ville Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen (V) så vide, om justitsminister Mette Frederiksen (S) er tilfreds med den udvikling.

»Hvis folk begår kriminelle handlinger og ikke bliver dømt, kan man aldrig være tilfreds,« lød svaret fra justitsministeren.

Regeringen har planer om at give domstolene mulighed for at dømme de danske Syrien-krigere, der kæmper side om side med terrororganisationen Islamisk Stat (IS), som landsforrædere.

Desuden lægger regeringen i et lovforslag op til, at passet skal kunne tages fra potentielle Syrien-krigere, hvis der er mistanke om, at de er på vej til Syrien eller Irak for at kæmpe.

Men selv om regeringens lovforslag allerede er blevet førstebehandlet, ændrer det ikke ved, at det i praksis er endog meget svært at finde beviser mod Syrien-krigerne.

»De bevismæssige udfordringer er store på dette felt,« siger Mette Frederiksen.

Det er op til de danske anklagemyndigheder at rejse sager mod Syrien-krigerne, og det kan være svært at finde beviser om eksempelvis et angreb på en landsby langt inde i Syrien, forklarer justitsministeren. Og derfor er regeringens primære fokus at hindre folk i at rejse ud.

»Der er ingen tvivl om, at den konflikt vi ser i Mellemøsten, danske statsborgeres bidrag dertil og deres hjemvenden er en af de største sikkerhedsrisici, der er i Danmark og sådan set også på verdensplan. Derfor synes jeg, at vores væsentligste opgave er at hindre flere folk i at udrejse - både så vi kan undgå, at der er danskere, der bidrager til konflikten og til Islamisk Stat, og så de ikke efterfølgende udgøre en risiko, når de kommer tilbage,« siger Mette Frederiksen.

Men det er ikke tilstrækkeligt, lyder kritikken fra Venstre.

»I Venstre er vi skuffede over regeringens manglende indsats,« siger Karsten Lauritzen og peger på, at det er lykkedes at få dømt Syrien-krigere i andre europæiske lande som eksempelvis Holland.

Men de beviskrav, som anklagemyndigheden i Danmark er underlagt, er meget grundlæggende for retsstaten, og derfor »bliver vi nødt til at holde fast i, at det er anklagemyndighedens ansvar at rejse sagerne«, lød svaret fra justitsministeren til Venstre.

Betegnelsen »landsforræder« optræder egentlig ikke i straffeloven, men loven indeholder to paragraffer, som normalt kaldes landssvigerparagrafferne - paragraf 101 og 102 - der kan udløse op til 16 års fængsel.

Straffelovrådet er på regeringens anbefaling i gang med at granske rækkevidden af de eksisterende paragraffer for at se på muligheden for at blive straffet for landsforræderi.