»Mere i løn, mindre i pension«

Modsat de fleste andre, så diskuteres de 320 danske fuldtidspolitikeres løn i fuld offentlighed, lyder det fra Michael Christiansen. Som formand for den kommission, der skal foreslå et tidssvarende system for politikeres vederlag, fortæller han om, hvordan det samlede forslag tillige kan gå i nul.