Medieforlig nærmer sig: Regeringen vil have licens over på skatten

Regeringen og DF ventes i løbet af kort tid at blive enige om den økonomiske ramme for et nyt medieforlig.

Kulturminister Mette Bock (LA) ventes inden påske at offentliggøre regeringens udspil til medieforlig. Først skal regeringen og Dansk Folkeparti dog nå til enighed om den økonomiske ramme for forliget. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Scanpix/Mads Claus Rasmussen Fold sammen
Læs mere

Forhandlingerne om de økonomiske rammer for et medieforlig er gået ind i den sidste fase, og DR står som ventet til at få beskåret budgettet.

Besparelser i omegnen af 16 til 18 procent har været beskrevet i flere medier, og oplysningerne bliver bekræftet af flere kilder over for Ritzau. Besparelsen kan måske endda ende lidt højere.

Ud over en ren besparelse på DR-budgettet forhandler regeringen og Dansk Folkeparti om, hvorvidt der derudover findes penge til at oprette en ny public service-pulje.

Det kan måske bringe tallet op på en samlet besparelse på 20 procent.

Ud over at skære i DR's budget lægger regeringen samtidig op til, at licensen skal lægges over på skatten.

Det skal ifølge Ritzaus oplysninger ske ved, at bundfradraget sættes ned, og ikke ved at bundskatten hæves, som nogle partier har talt for.

Regeringens model vil gå mindst muligt ud over regeringens mål om at øge beskæftigelsen, er vurderingen i Finansministeriet.

Kommer regeringen igennem med sin model, vil danskerne opleve, at de ikke længere skal have penge op af lommen for at betale licensregningen.

Til gengæld betyder det lavere bundfradrag, at de får lidt mindre udbetalt hver måned.

For mange danskere ventes regningen dog at blive mindre end i dag. Det er i hvert fald regeringens mål.

En lille krølle ved den skattefinansierede model er nemlig, at de knap 300.000 husstande, der i dag ikke betaler licens, nu også skal bidrage.

Derudover vil en skattefinansieret model betyde, at man spare udgifterne til opkrævning af licens.

Men hvordan vil det nye system så ramme den enkelte danske familie?

Det spørgsmål vil finansminister Kristian Jensen (V) blive mødt med, når regeringen og DF inden for få dage præsenterer den økonomiske ramme for medieforliget.

Vil nogle familier måske skulle betale mere som følge af den nye model?

Det kan måske blive konsekvensen, hvis to voksne i en husstand hver får beskåret deres bundfradrag, frem for at hustanden betaler én samlet licensregning.

Et andet spørgsmål bliver, hvordan regeringen og DF vil hjælpe ældre og førtidspensionister.

I dag kan de fattigste ældre og førtidspensionister nøjes med at betale halvt så meget som andre danskere i licens.

Samtidig kan blinde og svagsynede søge om fritagelse for at betale medielicens.

Derfor vil partierne bag udspillet også skulle forklare, hvordan de vil sikre den nedsatte betaling, hvis licensen erstattes af en skattefinansieret model?

Når forhandlingerne er færdige, kan kulturminister Mette Bock (LA) formentlig i næste uge at præsentere et samlet udspil til medieforlig.

Derefter kan regeringen indlede forhandlingerne med de øvrige partier i Folketinget.