Markant opbakning til euro-pagten

Et flertal på 56 procent af danskerne er enige i, at Danmark bør tilslutte sig euro-pagten. Til gengæld vokser modstanden mod at afskaffe de danske EU-forbehold.

Danskernes opbakning kan ikke tages for givet, når det gælder EU-spørgsmål. Men et markant flertal på 56 procent er enige eller overvejende enige i, at Danmark bør tilsutte sig den euro-pagt, som 25 af EUs stats- og regeringschefer mandag aften enedes om i Bruxelles. Og som giver EU mulighed for at føre mere kontrol med medlemslandenes økonomi. Kun 27 procent er imod, at Danmark går med i pagten, viser en helt ny Gallup-måling (se nederst).

Resultatet vækker begejstring i regeringen, hvor den radikale europaordfører, Sofie Carsten Nielsen, glæder sig over, at det er lykkedes at forklare kompliceret EU-stof, så danskerne er klar til at bakke op om den førte politik.

»Det viser, at alvoren står klart for danskerne. Finanspagten er nødvendig for at stabilisere europæisk økonomi, og folk ved godt, at det er nødvendigt for at Danmark også kan komme på ret kurs,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Men samtidig med, at et markant flertal af danskerne siger ja til euro-pagten, så stiger modviljen mod at afskaffe alle de fire danske EU-forbehold. Mest markant går 65 procent af danskerne ind for at bevare euro-forbeholdet. I januar 2009 var det tilsvarende tal 42 procent.

Stor skepsis

Sofie Carsten Nielsen mener, at den stigende modvilje mod euroen er et resultat af danskernes utilfredshed med, at en række sydeuropæiske lande ikke har haft styr på økonomien.

»Økonomisk set koster det ikke det samme at stå uden for euroen, som hvis vi ikke tilslutter os finanspagten og får styr på europæisk økonomi. Det tror jeg godt folk er klar over. Så det er i forhold til euroen, at de lufter deres skepsis over for uansvarlige europæiske regeringer, der ikke har taget ansvar for økonomien,« siger Sofie Carsten Nielsen og understreger, at hun stadig er varm euro-tilhænger.

Respekt for forbehold

I EU er det i øjeblikket kun Storbritannien og Tjekkiet, der står uden for den aftale, der stiller krav om, at landenes strukturelle underskud ikke må overstige 0,5 procent af BNP. Også i det danske folketing er der bred opbakning. Mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er imod, så støtter både de Konservative og Venstre den nye euro-pagt.

Venstres EU-ordfører mener, at et flertal af danskerne ser pagten som sund fornuft.

»Jeg tror, at et sæt spilleregler, hvor EU skal sætte tæring efter næring, appellerer til snusfornuften. Opbakningen afspejler synspunktet om, at nu må de sprængte budgetters tid være slut i Europa,« siger Lykke Friis (V).

Hun tror, at euro-pagten på sigt kan ændre danskernes holdning til euroen i en mere positiv retning, hvis EU-landene lever op til pagten og fører en ansvarlig økonomisk politik.

I et debatindlæg i Berlingske i dag skriver europaminister Nicolai Wammen (S), at regeringen igennem hele forløbet om pagten har stået vagt om det danske euro-forbehold, og at det bliver fuldt og helt respekteret med den nye aftale. Det er 46 procent af danskerne enige i, viser den nye Gallup-måling. 28 procent mener derimod, at regeringen bryder danskernes nej til euroen ved at gå med i pagten.