Markant flere anmelder seksualforbrydelser: »Unge synes bare, det er rigtigt interessant at modtage billederne«

Antallet af anmeldelser om seksualforbrydelser stiger markant. Det skyldes blandt andet, at over 70 procent flere i 2016 har anmeldt deling af nøgenbilleder og sexvideoer.

Modelbillede af ung pige der chatter på nettet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Et enkelt klik. Så lidt skal der til for at ødelægge en ung kvindes liv.

Fænomenet hedder hævnporno og dækker over deling af nøgenbilleder eller sexvideoer uden samtykke, hvorefter offeret bliver hånet på sociale medier eller antastet i det offentlige rum.

Ofrene har fortrinsvis været kvinder under 30 år – et enkelt nøgenbillede er sendt til kære­sten, hvorefter billedet på internettet spreder sig som en steppebrand. Nogle kvinder har for at undslippe chikane valgt at droppe uddannelsen eller sågar at flytte til et andet land.

Nye tal fra politiet viser en stigning i antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser, der dækker over alt fra voldtægt til deling af nøgenbilleder. Således blev der i 2015 i alt anmeldt 3.120 seksualforbrydelser, mens tallet i 2016 var steget til 4.684. Det fremgår af politiets nye rapport National Strategisk Analyse 2017.

En del af forklaringen bag stigningen i antallet af anmeldelser skyldes en teknisk ændring i registreringspraksis, men samlet set er antallet af anmeldelser stigende, oplyser politiet. Og en af de sexforbrydelser, som flere anmelder, er netop deling nøgenbilleder og sex­videoer.

For første gang har politiet foretaget en manuel gennemgang af, hvor mange anmeldelser der hidrører deling uden samtykke af materiale af seksuelt krænkende karakter. Der kan dog være anmeldelser, som ikke er faldet under politiets søgeord, men optællingen giver ifølge politiet et retvisende billede.

Siden 2014 er der sket en markant stigning i antallet af anmeldelser. 42 anmeldte i 2014 deling af seksuelt krænkende materiale uden samtykke. Året efter – i 2015 – lå antallet af anmeldelser på 75, mens der alene i de første ni måneder af 2016 blev indgivet 104 anmeldelser. Det er en stigning på over 79 procent.

I forhold til antallet af sigtelser har det ikke været muligt at få tal specifikt for deling af seksuelt krænkende materiale, men derimod overordnede tal for videregivelse af billeder uden samtykke. Tallene er også stigende, når det drejer sig om antallet af sigtelser. Således var der 78 sigtelser ud af 181 anmeldelser i 2015, mens der var 104 sigtelser ud af 283 anmeldelser i 2016.

Politiet venter flere sager forude

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg kalder stigningen i antallet af anmeldelser »markant«.

»Noget af det, der springer i øjnene, er, at kriminalitet, der har et IT-aspekt, er i stigning, mens den traditionelle kriminalitet på en række områder har været faldende,« siger rigs­politi­chefen.

Når det gælder deling af nøgenbilleder har der tidligere været kritik fra ofre, der ikke følte, at politiet håndterede anmeldelsen seriøst. Kritikken har politiet forsøgt at imødekomme ved at sætte fokus på området i grunduddannelsen, i videreuddannelsen og ved at udsende vejledningsmateriale til de enkelte politikredse.

»Jeg kan have en formodning om, at antallet af anmeldelser også vil stige de kommende år. Men i takt med, at der opstår mere bevidsthed om disse krænkelser, bliver folk også bedre til at tage deres forholdsregler,« siger Jens Henrik Højbjerg.

Projektleder ved Center For Digital Pædagogik Jonas Ravn har undersøgt unges adfærd i forbindelse med deling af intimt materiale.

»Porno er lettilgængeligt, og så er det sjovere at se billeder af Kathrine fra parallelklassen end at se billeder af en pornoskuespiller,« siger Jonas Ravn.

Han tilføjer, at der ligger en »enorm drivkraft« bag delingen: »Unge synes, det er rigtigt interessant at modtage billederne.«

Hævnporno har igennem længere tid været genstand for stor debat i både medier og på Christiansborg.

Flere tiltag er sat i værk for at dæmme op for udviklingen. I oktober 2016 tog den daværende minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V), det første spade­stik i kampen mod deling af nøgenbilleder. I samarbejde med blandt andet Danske Gymnasier udarbejdede ministeriet et etisk kodeks til brug blandt elever på ungdomsuddannelser. Det etiske kodeks skulle skabe opmærksomhed om, at deling af intimt materiale uden samtykke er uacceptabelt.

I dag siger formand for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, at kodekset har skabt yderligere debat blandt lærere og elever, men at »det er sindssygt svært at dæmme op for.«

Endnu et spadestik blev taget i februar, da regeringen lancerede en række initiativer for at skærpe indsatsen mod digitale sexkrænkelser. I forbindelse med initiativerne fastslog justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at politiet skulle øge fokus på området. Justitsministeren har også bebudet, at der i efteråret vil komme et lovforslag om strengere straffe på området. Et ønske, som Straffelovrådet anbefalede i maj.

Sagerne er svære at bremse

Flemming Kjærside fra Nationalt Cyber Crime Center, som efterforsker deling af nøgenbilleder, vedkender, at delingen er svær at bremse.

»Hvis vi skal stoppe udviklingen, skal vi lukke internettet, og det er jo ikke en mulighed. I bund og grund handler det om en holdningsændring, så vi skal tale om det, og unge skal forstå de fatale konsekvenser, det kan få, selv om de deler billederne i kådhed – internettet glemmer ikke.«

Justitsministeren har tidligere sagt, at politiet skal prioritere området. Hvor stort er jeres fokus på at opklare disse sager?

»Vi har ikke ressourcer til det hele, men vi har anvendt flere ressourcer i takt med stigningen. Det er mit job at prioritere opgaverne, og hvis jeg står med en voldtægt af et barn og en kvinde, som har fået delt et nøgenbillede, er vi enige om, at jeg skal have fokus på voldtægten af barnet – så bliver den anden opgave skubbet.«

Danske Folkeparti ser gerne, at politiet bliver tilført flere ressourcer, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

»Men det vil være at stikke blår i øjnene på folk, hvis vi sagde, at vi kunne løse det 100 procent.«

Retsordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, foreslår, at der skal være én indgang til at anmelde sagerne, som kan være over nettet.

»Når det er spredt på nettet, er det ikke en lokal sag.«

Søren Pape Poulsen har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men henviser til de tidligere tiltag på området og det kommende lovforslag.

LÆS MERE