»Man sender et signal til unge med anden etnisk baggrund om, at de ikke er rigtige danskere«

Det er en falliterklæring at opdele gymnasieelever efter etnicitet, mener Merete Riisager, børne- og undervisningsordfører for Liberal Alliance. Det står i kontrast til den liberale fælle Inger Støjberg (V), som godt »forstår«, at rektoren på Langkær Gymnasium i Aarhus har gjort det.

Merete Riisager, børne- og undervisningsordfører for Liberal Alliance, er ikke enig med sin liberale kollega Inger Støjberg (V), hvad angår opdelingen af gymnasieelever efter etnicitet. Merete Riisager mener, at det er en falliterklæring, og at gymnasierne i stedet skal bære de danske værdier uden på tøjet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Hvorfor er det et problem at opdele gymnasieelever efter etnicitet, som man har gjort på Langkær Gymnasium i Aarhus?

»Det er at implementere et parallel­samfund i vores uddannelsessystem. Det er en samfundsmæssig fallit­erklæring. Man sender et signal til unge med anden etnisk baggrund om, at de ikke er rigtige danskere, når det tværtimod er meget vigtigt, at de føler sig danske.«

Mener du, at det er racistisk at håndtere problemet på den her måde?

»Intentionen er i hvert fald ikke racistisk, men det er et kæmpe problem at opdele unge mennesker efter etnicitet, hvis man ønsker, at unge med anden etnisk baggrund skal føle sig danske.«

Hvad skal gymnasierne så gøre for at holde på etnisk danske elever?

»De skal sætte nogle standarder, som viser, at det er et dansk gymnasium. Gymnasierne skal udfordre de elever, som ikke anerkender danske værdier, og de skal sørge for, at ungdomskulturen på gymnasiet er dansk. Det nytter ikke noget, at gymnasiet tilpasser sig segmentet. De skal stå ved de vestlige værdier, som det danske uddannelsessystemet er bygget på. Vi skal blive meget bedre til at bære vores danske værdier uden på tøjet, hvis vi overhovedet skal klare den her integrationsopgave. Det løser intet at lave små reservater for etnisk danske elever.«

Er det ikke meget nemt at sige til gymnasierne: »I skal bare holde fast i de danske værdier, og så forsvinder problemet«?

»Jeg vil ikke underkende, at gymnasierne står over for en kæmpe opgave. Det er et samfundsproblem på makroniveau, fordi vi modtager flere mennesker gennem vores asylsystem, end vi i praksis kan integrere. Det kan godt være, at Inger Støjberg har 44 stramninger på beddingen, men tilstrømningen af asylansøgere er øget, og det er det, man mærker i civilsamfundet. Inger Støjberg skal fuldstændigt stoppe med at modtage spontane asylansøgere, så vi får en politisk kontrol over, hvor mange vi modtager. Det er Inger Støjbergs ansvar som minister at få kontrollen tilbage.«

Bestemte områder og gymnasier har særligt mange anden etniske unge. Hvad siger det om vores integration?

»Det er et problem, fordi unge med især muslimsk baggrund samles med andre unge, der har samme værdisæt som dem selv. Den eneste måde, som man kan forhindre det på, er ved at nægte alle unge et frit gymnasievalg. Det er en dårlig vej at gå ned ad, for så indskrænker man friheden ikke kun for de få, men for alle. Jeg kan godt høre, at Socialdemokratiet og Venstre lægger op til at indskrænke den frihed, men det kommer vi til at kæmpe hårdt imod. Løsningen er at lade eleverne træffe deres egne valg og opruste på værdiskalaen. Hvis man segregerer de unge kulturelt og samtidig indskrænker deres frihed, så får man kun vrede og frustration.«