Lunde Larsen: Ja, jeg har kendt til flere forslag

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen beklager sin rolle i kvotesagen. Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at ministeren ikke har set et afgørende dokument.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om mulige indgreb over for kvotekonger.32. marts 2017. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Først benægtede han. Så erkendte han. Så kom han lidt i tvivl. Så bad han om ekstra tid. Og så bekendte han – delvist. Men havde så – formentlig – ikke personligt læst et centralt dokument.

Det har været lidt frem og tilbage med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) på dagens samråd i kvotesagen. Ministeren var indkaldt i samråd, fordi et flertal i Folketinget mener, at ministeren har løjet om sin viden.

Esben Lunde Larsen leverede flere svar på et helt centralt spørgsmål. Svarene pegede i noget forskellige retninger.

Sagens kerne er, om ministeren har haft kendskab til flere muligheder for at bremse såkaldte kvotekonger i fiskeriet, end ministeren har viderebragt til Folketinget.

Mere end en time inde i samrådet forlangte Socialdemokraternes Lea Wermelin et klart svar: Har ministeren set flere forslag, eller har han ikke?

»Ja, det har jeg. I marts 2016, så ja, jeg har da set flere forslag, og så går jeg videre med to af de tre forslag,« sagde Esben Lunde Larsen.

Kort forinden havde ministeren ellers bedt om ekstra tænketid til at overveje, om han faktisk har læst en omfattende liste fra 2016 over muligheder for at sætte ind mod såkaldte kvotekonger i fiskeriet.

»Jeg kan ikke herfra sige ja eller nej, vi må oversende svaret skriftligt,« sagde Esben Lunde Larsen.

Han havde åbenbart fået oplysninger fra de embedsmænd, der ledsager ministre på samråd:

»Jeg får at vide, at powerpointen ikke er præsenteret i departementet.«

Men før det havde ministeren lige sagt:

»Jeg er overbevist om, at jeg har set det.«

Store dele af dagens samråd kredsede om, hvad Esben Lunde Larsen har vidst om mulighederne for at gribe ind over for de såkaldte kvotekonger i fiskeriet, og hvorfor disse muligheder ikke er blevet viderebragt, når folketingsmedlemmer gentagne gange har bedt ministeren og hans embedsværk om at få dem udleveret.

Esben Lunde Larsen blev på dagens samråd i Folketinget flere gange direkte adspurgt, om han havde læst det slideshow med talrige indgrebsmuligheder, som blev sendt til ministeren 31. maj 2016 bestilt af ministeriet selv 12 dage forinden. Slideshowet er i de oversendte dokumenter kategoriset som »Forelæggelse til ministeren« og omhandler en lang række muligheder for at imødegå kvotekoncentration.

De seneste dage er debatten om, hvordan enkelte kapitalstærke storfiskere kan sidde på meget store dele af fiskekvoterne, drevet ind på Christiansborg. Et flertal uden om regeringen ønsker at gøre op kvotekongerne. Dansk Folkeparti har i direkte vendinger flere gange spurgt Esben Lunde Larsen til konkrete muligheder for at bremse kvotekongerne, men er blot blevet præsenteret for en enkelt mulighed, en såkaldt tro- og loveerklæring. Derfor vakte det opsigt, at Berlingske i denne uge kunne præsentere et katalog fra 2015 med hele 16 indgrebsmuligheder, fordi kataloget var udarbejdet i en styrelse under Esben Lunde Larsens departement. Lunde Larsen har i denne uge flere gange afvist at kende til kataloget. Men senest er det kommet frem, at Miljø- og Fødevareministeriet i maj 2016 blev udførligt orienteret om en stribe indgrebsmuligheder, som i grove træk er identisk med kataloget med de 16 punkter fra 2015. Oversigten fra 2016 var kategoriseret som »Forelæggelse til ministeren.«

Esben Lunde Larsens gennemgående argumentation på dagens samråd var, at han aldrig har set kataloget fra 2015, men nok – det var her, forklaringerne skiftede en del – oversigten fra 2016. Og at sagen fra 2015 intet har at gøre med sagen fra 2016, selv om mange af forslagene er ens. Ministeren argumenterede også med, at grunden til, at han ikke viderebragte alle forslag fra 2016 til folketingsmedlemmerne, var, at han foretog en selektion, fordi embedsmændene ikke kunne anbefale flere af dem.

»Jeg får forelagt en bruttoliste, hvor min styrelse kun anbefaler, at jeg går videre med tre forslag,« sagde Lunde Larsen.

Derfor gentog ministeren også: »Jeg har ikke løjet for Folketinget.«

Ministeren blev mødt af talrige kritiske spørgsmål fra samtlige partier uden om regeringen på samrådet. Flere argumenterede for, at ministeren ikke bare kunne henvise til, at han ikke havde set kataloget fra 2015, når han faktisk kendte til flere forslag. Det afgørende er ikke, hvilken liste ministeren har set, når Folketinget efterspørger mulige forslag, lød det.

Dansk Folkeparti bliver helt afgørende for, om sagen får politiske konsekvenser.

Esben Lunde Larsen beklagede under samrådet over for Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen:

»Ville Ib Poulsen gerne have set alle forslag, så vil jeg gerne undskylde for det.«

Esben Lunde Larsen sagde flere gange: »Det beklager jeg.«

Han oplyste, at regeringen ligeledes ønsker at gøre op med kvotekongerne – og er parat til at træde ind i fiskeaftalen med en række af Folketingets øvrige partier.

Ib Poulsen kvitterede:

»Tak for, at man erkender, at man har tilbageholdt oplysninger, som vi kunne have brugt i det videre arbejde.«

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding forsøgte at opsummere dagens samråd:

»Det står klart, at information er blevet tilbageholdt, og at ministeren talte usandt, da han sagde, at der ikke var flere forslag.«

Eller som Socialdemokraternes Simon Kollerup konkluderede:

»Det er en meget, meget tynd forklaring fra ministeren.«

Efter næsten 150 minutters samråd fik Esben Lunde Larsen så nye oplysninger fra sit ministerium om den centrale liste fra maj 2016 - og om, hvorvidt ministeren personligt havde læst den:

»Det er husets vurdering, at det har jeg ikke.«

Efter Samrådet sagde Ib Poulsen til TV2 NEWS, at han anså det for en »ren tilståelsessag«, at ministeren har talt usandt for Folketinget. Han understregede også, at det er op til ledelsen i Dansk Folkeparti at vurdere, om partiet fortsat har tillid til ministeren.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.

LÆS MERE