Lokalpolitikere kan tage betalt ferie i tre måneder: »Det er dybt forargeligt og misbrug af reglerne«

Byrådspolitikere kan tage op til tre måneders ferie med løn, og reglerne bliver i enkelte tilfælde brugt til lange private ferier. Eksperter mener, at det strider med befolkningens »normer for, hvad der er ret og rimeligt«. Kommunernes Landsforening bakker op om ændring af reglerne.

Borgerrepræsentationens sekretariat bekæfter, at Borgerrepræsentationens medlemmer har mulighed for at tage tre måneders betalt ferie. Arkivfoto: Mads Nissen Fold sammen
Læs mere

For mange danskere er det en drøm at kunne tage fri fra arbejde i tre måneder og drage på jordomrejse med familien.

De færreste tør formentligt håbe på, at deres arbejdsgiver bakker så meget op om ideen, at man får fuld løn under rejsen. Og at man helt selv kan bestemme, hvor og hvornår orloven finder sted uden nogen form for forhandling.

Ikke desto mindre er det en mulighed, som medlemmer af landets byråd og kommunalbestyrelser kan benytte sig af. Langt de fleste lokalpolitikere er fritidspolitikere og lønnes for deltidsarbejde, men de har mulighed for at tage ferie med løn i op til tre måneder.

Det bekræfter Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune, som er med til at administrere loven i Danmarks største by, og som følger en vejledning fra Indenrigsministeriet. Berlingske har fundet enkelte eksempler på, at reglerne bliver brugt til lange private ferier.

Peter Skaarup (DF), Gruppeformand

»Der er ikke nogen rimelighed i, at man får løn i tre måneder, fordi man skal holde ferie. Det er dybt forargeligt og misbrug af reglerne.«


Det er igen med til at rejse debat om kommunalpolitikeres muligheder for at tage på betalt orlov. Kritikerne mener, at reglerne er for gunstige sammenlignet med det generelle danske arbejdsmarked.

På den anden side er det svært at sammenligne byrådsarbejde med almindeligt arbejde. Orlovsreglerne er oprindeligt lavet, så politikere kan få en hverdag til at hænge sammen med familie og fuldtidsarbejde, hvor det kan være nødvendigt at være væk i perioder.

Debatten om orlovsmulighederne begyndte på grund af den sygemeldte teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), som har været væk fra sin post siden april og foreløbig frem til 9. september – til en månedsløn på lidt over 100.000 kr. Sygemeldingen bunder i, at hun har været vidne til en påstået voldtægt i sit eget hjem.

Berlingske har desuden beskrevet, hvordan flere kommunalpolitikere i København førte kampagne under folketingsvalgkampen på betalt orlov. Historien har fået social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til at åbne for, at reglerne muligvis skal ændres, så politikerne kan frasige sig vederlaget i en orlovsperiode. Det er ikke muligt i dag.

S-politiker tog ud at rejse i tre måneder

Berlingske har gennemgået fraværsstatistik for lokalpolitikere primært i København. Flere medlemmer af Borgerrepræsentationen har i ny og næ taget en måneds ferie, men kun én københavnsk politiker har umiddelbart gjort brug af de fulde tre måneders ferie.

Simon Strange fra Socialdemokratiet har været medlem af Borgerrepræsentationen i København siden 2006. To gange har han været på ferie fra det kommunalpolitiske arbejde i forbindelse med private rejser.

I foråret 2012 tog han tre måneders ferie for at rejse, og for knap tre år siden tog han ferie i halvanden måned for at rejse igen.

Simon Strange bakker op om, at det skal være muligt for kommunalpolitikere at frasige sig vederlaget i en orlovsperiode. Men han mener ikke, at man kan sammenligne lokalpolitikeres arbejdsforhold med almindelige lønmodtageres, fordi det er et deltidsarbejde.

»Det er syv tusinde kroner om måneden efter skat, selv om man lægger 40 timer om ugen ud over sit almindelige arbejde. Forholdene for fritidspolitikere i Danmark er altså ikke verdens bedste. Man får hverken pension eller feriepenge, så det er svært at betragte det som en almindelig situation,« siger Simon Strange.

Han afviser, at han har spekuleret i reglerne, selv om han tog ferie i præcis tre måneder, som er den tid, han maksimalt kan være væk og samtidig opretholde vederlag.

»Jeg kender ikke engang reglerne, og derfor har jeg ikke spekuleret i det. Det udgør en lille bitte del af min indtægt. Det svære for mig var at få fri fra mit almindelige arbejde som konsulent i et privat firma. Det kostede mig væsentligt mere at holde fri fra mit almindelige arbejde, kan jeg afsløre,« siger Simon Strange om sin tre måneders ferie.

I Borgerrepræsentationen får medlemmerne 11.070 kroner om måneden plus diverse mindre tillæg. Eksempelvis får en politiker 3.172 kroner om måneden for at være medlem af et almindeligt politisk udvalg.

Lokalpolitiker rejste rundt i Asien med løn

Simon Stranges ferie er ikke fuldstændigt unik, hvis man kigger ud over det kommunale landskab.

Ugebladet Hørsholm beskrev før sommerferien, hvordan den unge konservative lokalpolitiker Morten Bast Hall fik kritik for at tage fri i tre måneder for at rejse i Asien, mens han fik løn fra kommunen. Morten Bast Hall forsvarede sig med, at han i forvejen donerede dele af sin løn til velgørenhed og generelt ikke udeblev fra møder.

Medlem af Haderslev byråd for Enhedslisten Svend Brandt er på minimum seks måneders orlov, hvoraf de tre måneder er betalt. På Facebook har han begrundet sit fravær med, at han trænger til at komme lidt ned i gear:

»Huset trænger til maling, urtehaven noget pasning og familien har ikke set så meget til mig,« lyder det i Facebook-opdateringen, som Ekstra Bladet har viderebragt.

Til Berlingske forklarer Svend Brandt, at han tog orloven, fordi han »ville brænde sammen«, hvis han fortsatte i samme tempo, hvilket han meddelte kolleger i byrådet under et lukket økonomiudvalgsmøde i juli. Det førte til bekymring blandt vælgere og nære venner, som troede, at Svend Brandt var ved at blive syg:

»Målet med opslaget var at fortælle folk, at jeg ikke er syg, men at jeg er bange for at blive det, hvis jeg fortsætter i samme tempo,« siger Svend Brandt, som til daglig arbejder som studiekoordinator på læreruddannelsen i Haderslev.

Han bakker op om, at reglerne laves om, så man kan frasige sig vederlag under orlov og ferier. Han har valgt at donere pengene til partiet og velgørenhed.

Henning Jørgensen, der er professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet, har i et stykke tid været en af kritikerne af orlovsreglerne for kommunalpolitikere. Han understreger, at politikerne ikke gør noget ulovligt, hvis de tager betalt ferie.

»Det er svært at sammenligne dette hverv med et almindeligt lønmodtagerjob, men orlovsmulighederne for byrådspolitikerne strider mod befolkningens retsopfattelse og normerne for, hvad der er ret og rimeligt, fordi det er skatteborgerpenge, det drejer sig om,« siger Henning Jørgensen, som bakker op om, at reglerne laves om:

»Det er også i politikernes egen interesse at få normaliseret forholdene. Ellers vil politikerleden og mistanken om urent trav stige. Det kan hverken politikerne eller vælgerne være tjent med.«

(Artiklen fortsætter under boksen)

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, vil have ændret og forsimplet orlovsreglerne for politikere, så de er på linje med det resterende arbejdsmarked. Han opfordrer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til at handle mere aktivt for at ændre reglerne.

»Der er ikke nogen rimelighed i, at man får løn i tre måneder, fordi man skal holde ferie. Det er dybt forargeligt og misbrug af reglerne. Det er tilladt at tænke sig om og spørge sig selv: »Jeg tager på ferie i tre måneder. Skal jeg have løn for det? Nej, det skal jeg selvfølgelig ikke.« Indtil lovgivningen er ændret, vil det være klogt af den enkelte politiker ikke at udnytte reglerne,« siger Peter Skaarup.

Efter den seneste tids debat har social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) inviteret Danske Regioner og KL til at indgå i en drøftelse »i forhold til at give reglerne et servicetjek«.

Næstformand i Kommunernes Landsforening, Martin Damm, oplyser, at KL er klar til at ændre reglerne, så det bliver muligt for politikere at frasige sig deres vederlag under orlov.

»Hvis man selv beder om ikke at være til stede, så kan det ikke være sådan, at man skal have pligt til at modtage penge samtidig,« siger Martin Damm.

Økonomi- og indenrigsministeriet bekræfter over for Berlingske, at det omtalte »servicetjek« af reglerne om vederlag og fravær fra kommunal- og regionalpolitik også kommer til at omhandle samspillet mellem vederlag og ferie.