Lokale S-medlemmer forsøger med internt brev at stoppe David Trads' vej til Folketinget

En række socialdemokrater er utilfredse med beslutningen om at opstille den kendte journalist og debattør David Trads som folketingskandidat for partiet. De opfordrer andre medlemmer til at stemme blankt ved afstemning på mandag.

»Jeg ved godt, at man har en idé om, at David Trads er en større stemmesluger end Matilde, fordi han er kendt, men på den anden side: Vil man politik, eller skal vi bare have nogen ind, der har et kendt navn?« siger Ilse Schødt, der sammen med en række andre socialdemokrater kritiserer måden, som journalist og forfatter David Trads (billedet, red.) kan blive valgt på. Arkivfoto.    Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Uroen om journalist og debattør David Trads' kandidatur til Folketinget for Socialdemokratiet breder sig lokalt i partiet.

I et brev sendt til de socialdemokrater, der på mandag skal tage stilling til, hvorvidt David Trads skal opstilles til Folketinget for Socialdemokratiet, lyder den direkte opfordring, at de skal stemme blankt. Dette skal fremtvinge en urafstemning blandt medlemmerne i lokalforeningen.

Det er 19 lokale medlemmer af partiet, der har sendt brevet, idet de er utilfredse med den politiske proces i Egedal-kredsen, som tæller Furesø Kommune og Egedal Kommune.

De 19 underskrivere støtter samtidig den lokale modkandidat ved afstemningen, 36-årige Matilde Powers fra Furesø Kommune.

»Matilde Powers er en oplagt kandidat fra vores kreds. Hun har virkelig vist evner for politik, og det virker meget underligt, at man så kommer udefra med en anden kandidat,« siger Ilse Schødt, medlem af bestyrelsen i Furesø Kommune og medunderskriver af brevet.

I brevet til dem, der skal stemme – det såkaldte kredsrepræsentantskab – er hverken David Trads eller Matilde Powers nævnt med navn. Underskriverne angriber i stedet den politiske proces og opfordrer kredsrepræsentantskabet til ikke at sætte kryds ved en bestemt kandidat, så det i stedet vil være op til de lokale medlemmer at vælge mellem David Trads og Matilde Powers.

Blandt de i alt 19 medlemmer af kredsrepræsentantskabet skal der være to tredjedeles flertal bag en kandidat – ellers skal valget af folketingskandidat sendes til urafstemning blandt alle medlemmer i kredsen.

I brevet forsøger underskriverne derfor at få de 19 medlemmer til at stemme blankt.

»Styrk medlemsdemokratiet og lad medlemmerne bestemme direkte!« hedder det afslutningsvis i brevet.

»Den elitære fra snakkesegmentet«

To tidligere S-ministre, som ligeledes har skrevet under, har allerede offentligt kritiseret beslutningen om, at det er op til kredsrepræsentantskabet at stemme.

Ifølge forhenværende energiminister Poul Nielson og tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn er beslutningen truffet for at sikre, at det netop bliver Trads, der ender som kandidat.

Helle Degn har i Berlingske påpeget, at Powers repræsenterer hverdagsmennesket, mens Trads er »den elitære fra snakkesegmentet«, som hun formulerede det.

De to eksministre er desuden – i lighed med Ilse Schødt – enige om, at det ville klæde kredsen i Nordsjælland at opstille en kvindelig kandidat.

»Jeg ved godt, at man har en idé om, at David Trads er en større stemmesluger end Matilde, fordi han er kendt, men på den anden side: Vil man politik, eller skal vi bare have nogen ind, der har et kendt navn?« siger Ilse Schødt.

Matilde Powers erklærer sig også uforstående over for beslutningen om at lade kredsrepræsentantskabet træffe den endelige afgørelse, og hun fortæller, at hun har talt med flere medlemmer, som ikke føler sig tilstrækkeligt involveret.

»Jeg har også oplevet, at det er en lukket proces, og hvis jeg stod tilsvarende og skulle vælge mellem to andre kandidater, ville jeg også have et ønske om at få medindflydelse på, hvem jeg skulle føre valgkamp for og arbejde sammen med fremadrettet,« siger Matilde Powers.

Har du noget indtryk af, hvordan det kommer til at gå på mandag?

»Nogle siger, at jeg har kastet mig ud i en umulig kamp. Jeg er alligevel af den overbevisning, at de delegerede er så meget socialdemokrater i deres hjerter, at de vil lægge det her valg ud til medlemmerne.«

»Pensionerede politikere, der galper lidt op«

Formand for Socialdemokratiet i Egedal Morten Thorup har ikke meget tilovers for den kritik, brevskriverne kommer med.

»Jeg kan ikke se, hvad der er det interessante i det her, andet end at der er nogle pensionerede politikere, der galper lidt op,« siger han.

Ifølge Morten Thorup har han fået flere tilkendegivelser fra partimedlemmer, som er tilfredse med den måde, valget bliver truffet på.

Hvorfor har I fravalgt en urafstemning?

»Det er sådan, det fungerer. Det er det samme, som hver gang Folketinget skal træffe beslutninger – så er det også repræsentanter, der beslutter det. De sender det ikke til urafstemning. Det er repræsentativt demokrati, og det er sådan, det fungerer i Danmark.«

Kan du forstå, hvorfor brevskriverne er utilfredse?

»Det er, fordi de har flertallet imod sig. Det er den eneste grund.«

Hvorfor mener du, at David Trads er det bedste valg?

»Han er meget mere erfaren. Matilde har kun haft et politisk hverv i ti måneder, hvorimod David har arbejdet med politik det meste af sit voksne liv.«