Lønstigning kan skade dansk økonomi

OECD, vismændene, bankøkonomer, Nationalbanken og den borgerlige tænketank CEPOS advarer alle regeringen imod en overophedning af dansk økonomi. Den fremrykkede lønstigning gør kun ondt værre, lyder kritikken.

Tab af konkurrenceevne og stigende arbejdsløshed. Det er fremtiden, hvis regeringen ikke finder besparelser på de offentlige budgetter. Den nye lønaftale, som fremrykker lønstigninger til de offentligt ansatte med 1,7 mia. kr. i 2008, øger nemlig kun behovet for at stramme op.

Sådan lyder dommen fra hele den økonomiske fagkundskab med vismændene og OECD i spidsen.

»Hvis man sætter ekstra penge af til offentlige overenskomster, er det bydende nødvendigt, at man finder besparelser andre steder,« siger Jens Lundsgaard, OECDs landechef for Danmark og Sverige.

Han fortæller, at danske virksomheder allerede som situationen er i dag mister konkurrenceevne, og man begynder at se tab af markedsandele på eksportmarkederne. Øgede lønninger i det offentlige vil føre til større forbrug – og dermed ekstra pres på efterspørgslen, hvilket kan give yderligere tab af konkurrenceevne.

»Derfor er det afgørende, at finanspolitikken ikke gør det værre næste år. Det er vigtigt, at perioden med lav ledighed varer ved, og at man ikke afliver opsvinget med uholdbare lønstigninger. Ellers er der en reel risiko for, at det opsving Danmark står i, får en brat ende,« advarer Jens Lundsgaard.

Ifølge vismændene i Det Økonomiske Råd er behovet nu øget for, at regeringen udskyder eller helt dropper nogle af de mange dyre valgløfter.

Vismændene har længe efterlyst stramninger i finanspolitikken. De mener, at udgifter for 12-15 mia. kr. skal væk. Og med den nye lønramme risikerer økonomien at havne i en krise, hvis ikke regeringen bremser op.

»I forhold til den aktuelle økonomiske situation er behovet for stramninger nu lidt større. Og i forvejen er behovet for at stramme finanspolitikken meget, meget stort,« siger vismand Michael Rosholm.

Den udlægning er cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian enig i.

»Hvis den offentlige lønstigning ikke modgås af besparelser andre steder, kan der komme benzin på et bål, der i forvejen flammer lidt for lystigt,« siger han.

Ifølge Nationalbanken er risikoen for en overophedning ikke blevet mindre – tværtimod.

»Med udsigt til fortsat fremgang hos vore handelspartnere og en solid økonomi i de danske husholdninger ventes væksten i efterspørgslen at fortsætte i den nærmeste fremtid. Presset på arbejdsmarkedet tegner dermed også til at fortsætte, og den tiltagende lønstigningstakt forværrer de danske virksomheders konkurrenceevne,« skriver Nationalbanken i sin kvartalsoversigt, der blev offentliggjort i går.

Også den liberale tænketank CEPOS kritiserer den forhøjede lønramme.

»Det er bemærkelsesværdigt, at regeringen vælger at hæve lønningerne i den offentlige sektor på samme dag, som Nationalbanken kommer med en advarsel om den økonomiske situation. Det må betyde, at regeringen må udskyde eller helt droppe dele af kvalitetsreformen,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.