Lønkompensation skal sikre uddannelse for elever og lærlinge

Nogle virksomheder kan midlertidigt få lønkompensation til lærlinge og elever, hvis de skal afskedige folk.

 

Elever og lærlinge bliver også omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter. Onsdag klokken 12 blev det muligt at søge om kompensation.

Virksomheder får mulighed for at få lønkompensation, hvis de står over for at skulle afskedige medarbejdere på grund af coronakrisen.

I henhold til trepartsaftalen kan der gives et tilskud på 90 procent af lønnen per lærling eller elev.

»Jeg er glad for, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter har aftalt vilkårene for lærlinge og elever, så de også kan få den øgede tryghed, vi ønsker at give arbejdsgivere og lønmodtagere med aftalen,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Tilskuddet gælder de virksomheder, som på grund af coronakrisen står over for at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejderstab eller mindst 50 medarbejdere.

Tilskuddet skal således være med til at sikre, at virksomhederne kan fastholde deres lærlinge og elever i uddannelse.

»Det er vigtigt, at vi husker denne gruppe, som blandt andet også Venstre tidligere har fremhævet. Vi har brug for hver og en af de unge, der er i gang med en faglært uddannelse.«

»Vi ved jo, at der bliver efterspørgsel på faglært arbejdskraft, når vi ser lidt længere frem. Derfor er denne aftale også vigtig for virksomhederne,« siger Peter Hummelgaard.

En række forudsætninger skal opfyldes, før virksomhederne er berettiget til tilskuddet.

Blandt andet skal eleverne og lærlingene modtage deres normale løn, og de skal som udgangspunkt ikke hjemsendes, med mindre det sundhedsmæssigt eller produktionsmæssigt er nødvendigt på grund af coronakrisen.

Hos Venstre er børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby delvist tilfreds.

»I den første trepartsaftale var hverken elever eller lærlinge nævnt, og det betød afskedigelser og hjemsendelser i mangefold. Den del får vi rettet op på i dag« siger hun i en skriftlig udtalelse.

»Elever og lærlinge kan nu lønkompenseres, som vi kender det for de fastansatte.«

»Det er godt, men i Venstre havde vi gerne set, at elev- og lærlingepakken også havde omfattet en række øvrige initiativer, for vi har brug for at skabe tryghed om erhvervsuddannelsesforløbet - særligt i en krisetid, så flere dygtige unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse« siger Ellen Trane Nørby.

Hos fagforeningen HK er formand Kim Simonsen tilfreds med, at lærlinge og elever bliver omfattet af ordningen med lønkompensation.

»Det er afgørende, at elever får sikkerhed og kan fortsætte deres uddannelsesaftaler på trods af denne ekstraordinære situation – både for eleverne selv og for virksomhederne, der skal bruge dygtige hoveder og hænder.«

»Så jeg håber, at rigtig mange virksomheder, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, vil benytte sig af redningskransen her,« siger Kim Simonsen i en pressemeddelelse.

Kompensationsordningen, som er midlertidig og løber frem til 9. juni, skønnes at koste staten omkring 120 millioner kroner.

/ritzau/