Løkke vil sætte et, to, tre – og et halvt flueben

Danmark bevæger sig ifølge statsministeren i den rigtige retning i forhold til tre ud af hans fire mål for, om regeringen er en succes eller en fiasko. På asylområdet halter det, og regeringen har endnu ikke været en »kæmpe succes«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen er tilfreds med regeringens indsats i dens første leveår, selv om det ikke er lykkedes at bremse tilstrømningen af asylansøgere. Arkivfoto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Det kan godt være, at regeringen til tider lever et vanskeligt, parlamentarisk liv. At den beskyldes for ikke at gøre nok for vækst og beskæftigelse. Og at der er kommet historisk mange asylansøgere til landet.

Men faktisk bevæger Danmark sig »grundlæggende i den rigtige retning« sammenholdt med de fire pejlemærker, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har opstillet for regeringens arbejde.

Sådan lyder evalueringen i hvert fald fra Løkke selv på dagen, hvor Folketinget runder det politiske år af med den traditionsrige afslutningsdebat, og hvor statsministeren finder det »relevant at gøre status«.

Fire pejlemærker

Da han i sommer atter kunne sætte sig i landets mest magtfulde embede, opstillede han fire politiske mål, som ifølge ham selv skal være definerende for, om regeringen er en »succes« eller en »fiasko«.

Målene er, at der skal være færre offentligt forsørgede, at der skal være flere privat beskæftigede, at kernevelfærden skal styrkes, og at der skal komme »styr« på asyltilstrømningen.

Allerede nu mener Løkke, at han »helt entydigt« kan »sætte hak« ved de tre første, mens han på det sidste punkt – asyltil- strømningen – erkender, at han »ikke er tilfreds«.

»Jeg vil sætte hak ud for tre og en halv af de fire pejlemærker, når jeg skal gøre status,« konkluderer Løkke.

Hans konklusion baserer sig på et notat fra Statsministeriet, der kort beskriver den faktiske udvikling for hvert enkelt af de fire pejlemærker.

Eksempelvis fremhæver notatet, at regeringen har bevilget 2,4 mia. kroner til sundhed, at antallet af offentligt forsørgede siden regeringsskiftet er faldet med cirka 10.000 personer, og at den private beskæftigelse er steget med 38.000 personer.

Det fjerde punkt, som Løkke dog ikke helt vil vinge af som en succes, er som sagt asyltilstrømningen til Danmark.

Straksopbremsning glippede

I valgkampen gjorde Løkke sig til talsmand for en »straksopbremsning«, og siden har regeringen stået fadder til en byge af markante stramninger på området, der har vakt international opsigt.

Alligevel slog antallet af asylansøgere sidste år alle nyere tids rekorder, men adspurgt mener Løkke ikke, at politikken dermed har været en fiasko.

Han påpeger, at asyltallene i vores nabolande steg markant mere målt i procent, end tilfældet var i Danmark. Ifølge Løkke et tydeligt bevis på, at stramningerne har virket.

»Jeg kan ikke tale mig væk fra, at der kom flere asylansøgere i 2015 end i 2014. Betyder det så, at vi har været en eklatant fiasko,« spørger Løkke – og leverer selv svaret:

»Vi har ikke været nogen kæmpe succes, hvis man måler det på en absolut vægt. Jeg synes bare, det er fair at sige, at der jo rent faktisk gik hul på Europa i efteråret, og at vi strammede i sådan et omfang, at vi blev ramt mindre hårdt end vores nabolande. Derudover har vi som first movers været med til at sætte en europæisk standard om, at vi er nødt til at gøre noget. Så vi er ikke lykkedes fuldt ud, men vi har gjort en positiv forskel,« siger han.

Færre asylansøgere er målet

Adspurgt, hvad der konkret skal ske inden valget, før regeringen kan kalde sig en succes, svarer Løkke:

»Jeg gik til valg i en situation, hvor Danmark modtog 14.000-15.000 (asylansøgere, red.), og det, sagde jeg, var for mange. Så det er klart, at det tal skal bringes ned fra det niveau – og det skal også bringes markant ned fra det niveau,« siger Løkke:

»For 13.999 er jo heller ikke nogen succes.«

Når det kommer til den økonomiske udvikling – at der er færre offentligt forsørgede og flere privat beskæftigede – er det centrale spørgsmål, om det er en udvikling, som regeringen allerede nu kan tage æren for.

Eksempelvis har opgørelser fremhævet, at regeringens samlede initiativer, eksempelvis kontanthjælpsloftet, på langt sigt blot øger arbejdsudbuddet med i omegnen af 1.000 personer.

Så det (den positive udvikling, red.) har vel ikke noget som helst at gøre med regeringens beslutninger. Har det?

»Det har det vel også. Det har vel noget at gøre med den generelle økonomiske politik, der føres i Danmark. Man må bare sige, at den regering, der sidder i et land, må stå på mål for den måde, landet udvikler sig. Og der kan jeg bare konstatere, at Danmark udvikler sig i den rigtige retning. Noget af det er selv-følgelig konjunkturbestemt, men det fører jo så tilbage til, at der er truffet beslutninger, der gør, at vi kan gribe konjunkturerne.«

Akademisk debat

Anerkender du ikke, at Danmark helt automatisk ville udvikle sig i den rigtige retning, når det kommer til antallet af offentligt forsørgede og privat beskæftigede, selv hvis du overhovedet ikke foretog dig noget?

»Jeg anerkender fuldt ud, at konjunkturerne også spiller en rolle. Men det rykker ikke ved, at jeg står til ansvar for hvilken situation, Danmark står i. Det bliver lidt for feinschmeckere, hvis man skal gøre op, hvad der er politisk bestemt i fortiden, i nutiden, hvad der skyldes forventninger til fremtiden, og hvad der skyldes konjunkturer.«

Men spørgsmålet er jo, om det så ikke lidt er en nem sejr?

»For mig er det ikke noget med lette eller svære sejre. For mig handler det om at gøre status. Da jeg trådte til, sagde jeg, at denne regering skal måles på, om Danmark i forhold til de hér fire mål flytter sig den rigtige vej. Og så konstaterer jeg relativt objektivt, at vi flytter os i forhold til alle fire,« siger Løkke, som dog understreger, at regeringen »ikke er i mål«:

»Vi skal handle videre, og der er efteråret centralt, fordi det der handler om at lægge en samlet plan frem for Danmark, der gerne skal sikre, at vi får et råderum til at udbygge kernevelfælden, og at vi får skabt endnu flere arbejdspladser og mere vækst,« siger Lars Løkke Rasmussen.