Løkke: Trepartsaftale skal få flere ud på privat arbejdsmarked

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har været forbi FTFs kongres, og han lægger ikke skjul på, at de kommende trepartsforhandlinger skal få flere ud på især det private arbejdsmarkede.

Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

De private arbejdspladser er regeringens hovedfokus ved de kommende trepartsforhandlinger.

Sådan lyder det onsdag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der har været forbi Falconer Centret på Frederiksberg til FTFs kongres, hvor han har holdt tale til fagbevægelsen for første gang siden valget

»Jeg vil ikke stå i dag og sige meget konkret, hvad der skal være trepart omkring. Men det, der er hovedsigtet for os, er det private arbejdsmarked. Det handler om at sikre, at vi har et levedygtigt og konkurrencedygtigt privat arbejdsmarked, for det er forudsætningen for velstand. Det handler blandt andet om at få flere ind på arbejdsmarkedet,« siger han i et interview efter talen.

Statsministeren peger på den »kæmpe udfordring« det er at få mennesker, som ikke har de fulde kompetencer, til at træde ind på arbejdsmarkedet fra dag et med fuld løn. Det handler for eksempel om nytilkomne flygtninge.

Adspurgt om statsministeren savner svar fra arbejdsmarkedets parter i forhold til at komme med en løsning, svarer Lars Løkke Rasmussen:

»Vi kan i hvert fald sige, at vi historisk mangler løsninger. For ellers ville det ikke være sådan, at forsvindende få folk med ikke vestlig baggrund er i arbejde efter et år. Det korte svar er, at vi mangler handling.«

Statsministeren pointerer, at udfordringen allerede er blevet adresseret på mødet »Sammen om integration« tilbage i september, hvor en række frivillige organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner med flere mødtes på Marienborg. Men det er også på programmet ved de kommende trepartsforhandlinger.

»Det her er et tema. Som jeg hører arbejdsmarkedets parter indtil nu, siger de nej til indslusningsløn. De vil hellere lade det være beroende på offentlige støtteordninger, som de til gengæld synes, er for bureaukratiske. Så må man jo prøve at folde det ud og se, om man kan fjerne noget papirarbejde. Kan man komme i mål med det, tager man noget af presset af behovet for at diskutere indslusningsløn. Det centrale for mig er, at vi finder noget, der virker,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, at det er uholdbart med det nuværende system:

»Vi kan ikke have et system, hvor vi år efter år efter år har folk, som kommer til Danmark og bare hænger på kanten af vores arbejdsmarked og dermed udgør en økonomisk byrde. Det går ikke.«