Løkke indgår partnerskab med Ikea og Dansk Supermarked om praktikpladser til flygtninge

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har indgået aftaler med mindst fem af landets store virksomheder om at etablere praktikforløb til flygtninge.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen under topmøde om en bedre integrationsindsats på Marienborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Flere flygtninge skal i virksomhedspraktik, så de kan få noget meningsfyldt at stå op til og på sigt forhåbentlig forsørge sig selv.

Det er ambitionen med den partnerskabsaftale, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag har indgået med repræsentanter for erhvervslivet ved integrationsmødet på Marienborg.

»Der har været et stort engagement, og vi er blevet enige om at lave et virksomhedspartnerskab, »Sammen om fremtiden«, hvor vi inviterer danske virksomheder til at åbne dørene for folk, der kommer til Danmark i disse dage, med henblik på virksomhedspraktik og andet,« siger Lars Løkke Rasmussen efter afslutningen på det, statsministeren har betegnet som »civilsamfundets topmøde«.

 

Løkke fortæller, at der allerede er kommet tilsagn fra adskillige virksomheder, heriblandt Dansk Supermarked, IKEA, ISS, Bella Centret og NCC, der alle vil skabe et antal praktikpladser til asylansøgere.

Lars Løkke Rasmussen nævner, at ISS blandt andet vil etablere mindst 100 forløb om virksomhedspraktik.

Der vil blive informeret nærmere om tiltaget på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, og statsministeren opfordrer flere virksomheder til at melde sig.

Løkke erklærer sig særdeles tilfreds med den imødekommenhed, han har mødt under samtalerne med erhvervslivet, foreningslivet og de indbudte organisationer på topmødet.

Statsministeren siger, at han vil bruge de inputs, han har modtaget under dagens samtaler, til en kommende reform af integrationsindsatsen. Et udspil ventes klart ved årsskiftet. Den nuværende integrationsindsats virker nemlig ikke efter hensigten, siger Lars Løkke Rasmussen:

»Det er rimeligvis godt tænkt, men det virker ikke. Det kan vi se på den alt for lave beskæftigelsesgrad blandt folk med anden etnisk baggrund.«