Løkke: Dagpengereformen er »grundlæggende rigtig«

Selv om dagpengereformen fra 2010 er »grundlæggende rigtig«, fungerer systemet ikke perfekt, lyder det fra statsministeren, der håber på en bred aftale om et nyt dagpengesystem.

Den har været stærkt udskældt, siden den blev vedtaget i 2010. Dagpengereformen, der i løbet af efteråret ventes at blive erstattet af en nytænkning af hele dagpengesystemet.

Men selv om reformen fra 2010 har været kritiseret, især fordi langt flere ledige end ventet opbrugte deres dagpengeret, var den nødvendig og rigtig, fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin tale ved Folketingets åbning.

»Uden dagpengereformen og de andre reformer, vi gennemførte eller tog initiativ til, sidst vi var i regering, ville de offentlige kasser mangle 47 milliarder kroner om året. Jeg mener, at dagpengereformen fra 2010 er grundlæggende rigtig,« siger statsministeren, der dog tilføjer:

»Men det betyder ikke, at systemet er perfekt.«

Med afsæt i den udskældte reform nedsatte SR-regeringen sidste år Dagpengekommissionen, der skal komme med sit bud på, hvordan systemet kan nytænkes. Kommissionen offentliggør sine anbefalinger om blot to uger, 19. oktober, og Lars Løkke Rasmussen understreger, at han gerne ser, at regeringen herefter kan lande en bred aftale om et nyt dagpengesystem.

»Dagpengekommissionen præsenterer sine anbefalinger 19. oktober. Med det afsæt vil vi indlede forhandlinger med Folketingets partier. Jeg ønsker en aftale, som respekterer den ramme, den tidligere regering har sat. Det er min ambition, at vi kan samles om en løsning med bred opbakning. Så der kan komme ro om reglerne,« siger han fra Folketingets talerstol.

Lars Løkke Rasmussen nævner i sin tale også de andre politiske emner på arbejdsmarkedsområdet, regeringen vil have fokus på. Han peger blandt andet på regeringens netop lancerede kontanthjælpsloft og den integrationsydelse, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede i sommer.

»Vi vil også udbrede den nye integrationsydelse til alle, der kun har opholdt sig i Danmark i en kortere årrække. Det er første fase i regeringens jobreform,« siger statsministeren.

Anden fase bliver den skattereform, der ventes til efteråret, hvor regeringen vil gå efter at »sænke skatten på den sidst tjente krone«, betoner Lars Løkke Rasmussen. Og efter et nyt dagpengesystem er forhandlet på plads, vil regeringen indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger i det nye år, siger statsministeren.

Med reformen fra 2010 blev dagpengeperioden halveret fra fire til to år, mens genoptjeningsperioden blev fordoblet fra 26 til 52 uger.

I alt har 60.000 mistet retten til dagpenge siden januar 2013. Da reformen blev vedtaget, lød skønnet, at mellem 2.000 og 4.000 personer årligt ville opbruge deres dagpengeret.