Lidegaard: Jeg er ikke stolt

Martin Lidegaard beklager sin rolle i den såkaldte solcellesag, hvor han har fået en kraftig kritik af statsrevisorerne for ikke at have oplyst Folketinget fyldestgørende. Han afviser dog bevidst vildledning.

Foto: RAIGO PAJULA.
Læs mere
Fold sammen

Tidligere energi- og klimaminister Martin Lidegaard (R) lægger sig fladt ned, efter statsrevisorerne på baggrund af en ny rapport fra Rigsrevisionen retter en »skarp kritik« af hans håndtering af den såkaldte solcellesag.

»Det er ikke en sag, jeg er stolt over, og jeg vil gerne igen beklage forløbet. Derfor tager jeg også Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes kritik til efterretning. Naturligvis bør Folketinget altid informeres fyldestgørende,« siger Martin Lidegaard i en skriftlig kommentar.

Rigsrevisionen konstaterer, at den nuværende udenrigsminister »ikke har givet Folketinget fyldestgørende oplysninger om udbygningen af solcelleanlæg, de samlede udgifter til støtten og finansieringen heraf«.

Ifølge statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), viser rapporten, at ministeren i et enkelt tilfælde »har haft en klar viden, som ikke er blevet viderebragt, og så man vel sige, at det formodentligt er med vilje«.

Martin Lidegaard mener dog ikke, at han bevidst har tilbageholdt oplysninger fra Folketinget.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke har haft nogen interesse i eller hensigt om at forholde Folketinget informationer,« siger Lidegaard, som allerede sidste år fik en politisk næse fra Folketingets Klima- og Energiudvalg for sagen.

Han påpeger desuden, at det kritisable forløb ikke har fået konsekvenser for udgifterne til de solcelleanlæg, som sagen drejer sig om, og at der er blevet rettet op i Klima- og Energiministeriet.

»Er der et lyspunkt i beretningen, så er det konklusionen om, at vi fik ryddet op fra sommeren 2013, og så noterer jeg, at Rigsrevisionen skriver, at »udgiften til støtten til solcelleanlæg ville være den samme, uanset hvornår finansieringen blev fundet«,« siger Martin Lidegaard.