Landmænds vej til nye stalde og flere dyr skrumper

Når landmænd vil udvide med flere dyr eller bygge en ny stald, får de tilladelsen hurtigere end tidligere. Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder sig over, at det er lykkedes at forkorte sagsbehandlingstiden i husdyrsager.

Hvis en landmand vil bygge en ny stald eller have flere køer til at rende rundt på sin mark, skal han i dag vente kortere tid på at få en tilladelse, end han skulle før i tiden.

Sagsbehandlingstiden for de såkaldte husdyrsager var i 2014 nede på 6,6 måneder i gennemsnit mod 7,9 måneder i 2013, viser nye tal fra Miljøministeriet. Det er andet år i træk, det er lykkedes kommunerne at barbere landmændenes ventetid ned, og det glæder miljøminister Kirsten Brosbøl (S) sig over.

»Jeg er rigtig glad for, at det så hurtigt er lykkedes at få bragt sagsbehandlingstiden afgørende ned, fordi det betyder selvfølgelig rigtig meget for landbrugets mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser. Jo længere tid sådan en sag ligger, jo længere tid går der, før de kan komme i gang med at øge deres produktion. Og samtidig er det også godt for miljøet, fordi den nye teknologi bliver indført hurtigere, og det kan også give en miljøgevinst,« siger hun til Berlingske Nyhedsbureau.

Miljøministeren er dog ikke helt tilfreds endnu og håber på, at landmændene i fremtiden skal vente endnu kortere tid på at få lov til at hente flere grise ind i stalden eller udvide gården.

»Jeg håber meget, at vi kan komme endnu længere ned, og derfor drøfter vi også lige nu med kommunerne, om vi kan lave et mål for sagsbehandlingstiderne på blandt andet husdyrområdet,« siger Kirsten Brosbøl, der også gerne vil rose kommunerne for at få ryddet op i de store sagsbunker.

»Det er resultatet af en meget målrettet indsats, hvor vi har været i tæt dialog med kommunerne, og det skal vi også fortsat være,« lyder det fra ministeren.

I 2012 var sagsbehandlingstiden for husdyrsager på hele 10,1 måneder. Antallet af sager med en sagsbehandlingstid på over ni måneder er faldet fra 235 i 2011 til 103 i 2014, oplyser Miljøministeriet.