Læs Sass Larsens eget referat af to afgørende dage

Socialdemokraten Henrik Sass Larsen har nu offentliggjort sit eget referat om baggrunden for, at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes som minister.

Foto: Marie Hald
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Møde med Helle Thorning-Schmidt, onsdag kl. 11.00

Helle Thorning-Schmidt orienterer mig i en kort pause i regeringsforhandlinger om, at der foreligger et problem. Hun beder mig udrede det med relevante embedsmænd.

Møde med relevante embedsmænd, onsdag kl. 12.30.

Der gennemgås en to siders rapport.

Af rapporten fremgår det, at Henrik Sass Larsen og Tommy Kamp i maj måned har befundet sig på en restauration, Hugo’s Vinkælder i Køge, hvor kriminalassistent X har optaget rapport om, at de er blevet set i selskab med en Bandidos-rocker ved navn Torben Ohlsen-Jensen.

Forud for denne hændelse fremgår det, at Tommy Kamp har kontaktet Torben Ohlsen-Jensen og bedt ham om at komme forbi Hugo’s Vinkælder, da han sidder der med HSL. Tommy giver udtryk for, at han føler sig truet over, at nogle af personerne fra café Vanilla er kommet til stede på beværtningen.

Dernæst fremgår der en udskrift af en sms, som Torben Ohlsen-Jensen skriver til Henrik Sass Larsen dagen efter episoden i Hugo’s vinkælder. Her skriver Torben Ohlsen-Jensen:

»Hej Sass... talte med Murat senere... Bad ham lukke røven... De skal bare skrubbe af... Husk Sass... vi er de stærkeste«

HSL svarer tilbage: »Hey. Skal hilse fra Tommy. Vi sidder i Køge og nyder det. Alt godt. Sass«

Ydermere opsummeres Vanilla-sag, hvor det fremgår, at Tommy Kamp er sigtet i sagen. Det fremgår endvidere, at Tommy Kamp har haft kontakt til yderligere en person fra rockermiljøet.

HSL forklarer om forløbet, at det er korrekt, at han har siddet på beværtning og afsendt sms. Men HSL var nu ikke klar over, at Tommy Kamp kontaktede pågældende. Torben Ohlsen-Jensen var til stede i ca. en halv time. HSL lovede at ville drikke en kop kaffe med ham og kigge på hans sag og læse nogle papirer. Og HSL, Tommy Kamp og Torben Ohlsen-Jensen drøftede også Vanilla-sag i overordnede vendinger, og alle parter gav udtryk for at det var en urimelig behandling som Tommy Kamp og HSL var udsat for.

Embedsmænd redegør for, at det er sådan, at når der udarbejdes en sikkerhedsgodkendelse, så foretages der en vurdering om, hvorvidt at det er ubetænkeligt at give adgang til fortrolige oplysninger. Og det, at HSL har haft så tæt en relation til en ledende rocker og meget farlig person, gør, at en sådan sikkerhedsgodkendelse ikke kan stilles. Og når HSL på sms svarer tilbage, må man lægge til grund, at HSL har accepteret at stå under denne rockers beskyttelse og derved er i et afhængighedsforhold af manden.

HSL forklarer, at han kun har mødt den mand én gang i sit liv. HSL har ingen relationer til nogen rockere. HSL har aldrig haft noget med rockere eller andre kriminelle at gøre. HSL er aldrig blevet straffet for noget. HSL har aldrig været sigtet eller tiltalt i nogen sager.

HSL var ikke klar over, at det var på Tommy Kamps initiativ, at manden dukkede op. Og hvad angår efterfølgende sms, så er sagen, at HSL sidder udenfor hos Tommy Kamp aftenen efter og modtager en sms og blot svarer høfligt tilbage. HSL erindrer det sådan, at HSL får denne sms, og Tommy beder HSL hilse ham, hvorefter svar skrives.

Embedsmænd understreger, at der foreligger et bevis for, at HSL har haft tætte relationer til rockerverdenen og det kriminelle miljø, og derfor kan sikkerhedsgodkendelse ikke gives. De understreger, at HSL burde vide, at der er tale om en farlig rocker, og at HSL burde have forladt beværtningen meget hurtigt, efter at det var gået op for denne. De fremhæver, at HSL burde kunne se på hans fysiske fremtoning, at der var tale om en person fra rocker-miljøet. De mener endvidere, at det er godtgjort, at HSL har været under beskyttelse af rocker, fordi HSL følte sig truet af personer fra Café Vanilla.

HSL understreger, at han ikke har følt sig truet. Der er ingen, som har rettet trusler mod HSL hverken direkte eller indirekte. Hvad i alverden skulle HSL så bruge beskyttelse til? Hvis HSL som MF’er følte sig truet, ville en henvendelse til politiet være eneste fornuftige handling. HSL forklarer, at Torben Ohlsen-Jensen jo kun sad der en halv time. Tommy Kamp gik efterfølgende hjem, men efterfølgende sad HSL i selskab flere timer efter med andre gæster på beværtningen. Og HSL gik derefter alene og ganske uledsaget hjem.

Embedsmænd fremfører, at det også er det samlede billede, og at HSL’s tætte venskab til Tommy Kamp og hans relationer skal lægges til grund. Hans hyppige kontakt til personer fra rockermiljøet.

HSL forklarer, at han jo ikke kan vide, hvad Tommy Kamp generelt gør, men at HSL aldrig har foretaget sig noget kriminelt med Tommy Kamp, og at HSL heller ikke er vidende om, at Tommy Kamp har noget med rockerkriminalitet at gøre. Men HSL aner jo ikke, hvad manden foretager sig, når HSL ikke er til stede. Hvorfor skal HSL bebrejdes det?

Embedsmænd fremfører, at der er tale om en normal sikkerhedsprocedure, hvor man foretager en vurdering. Og hvis HSL havde søgt et job inden for politiet, var det her nok til, at HSL ikke kan blive godkendt. Man skal forstå det sådan, at der ikke er tale om, at der er begået noget ulovligt. Der er alene tale om en vurdering, og det her er altså nok til, at en sådan godkendelse ikke kan gives.

Endvidere fremføres det, at der også indgår en politisk vurdering. HSL’s sag vil kunne belaste statsministeren og dermed regeringen. Og erfaringen er, at når der er optaget rapporter af denne art, så vil de sive fra systemet. Der har allerede været en del, som har interesseret sig herfor, og derfor er det umuligt at holde fortroligt. Derfor indstillingen til kgl. undersøger.

HSL forespørger til, om hans forklaring kan indgå i vurdering.

Embedsmænd understreger, at det er myndighedens vurdering, og at de ikke kan foretage sig noget i den anledning. Og det understreges, at der er tale om delvis fortrolige oplysninger, som HSL ikke må viderebringe.

HSL fremhæver, at sag omkring rocker og værtshusbesøg har været på forsiden af B.T., og derfor kan det vel ikke siges at være omfattet af fortrolighed.

Embedsmænd svarer, at historien om værtshusbesøg naturligvis har været offentlig og kan gentages. Men at HSL ikke må referere til øvrige fortrolige oplysninger. Generelt fraråder de at fremlægge manglende sikkerhedsgodkendelse som argumentation for, hvorfor HSL ikke skal være minister. De siger endvidere, at der ikke er tale om et statisk billede, dvs. indstilling kan ændre sig som tiden går.

Kl. 13.45 HSL tager Helle Thorning-Schmidt ud af møde og meddeler, at HSL forlader forhandlinger for at tage hjem og tænke over sagen.

kl. 17 aftales telefonisk at tage endnu et møde med relevante myndighed for at gennemgå sagen med denne.

Møde med relevante embedsmænd og myndighed, onsdag kl. 19.45

HSL resumerer sagen som gengivet ovenfor.

Myndighed replicerer, at denne udmærket forstår HSL’s frustration, og at det er en meget fair fremstilling. Myndighed redegør for, at der findes en fast procedure, hvor det skal være »ubetænkeligt« at kunne give den pågældende en sikkerhedsgodkendelse. Og det er det ikke i dette tilfælde.

Myndighed understreger, at alle fra Køge ved, hvem »Suzuki-Torben« er, og at HSL burde have været dette bevidst. At det er manglende dømmekraft fra HSL’s side at have disse relationer til manden. Myndighed understreger, at der er tale om en meget farlig mand, som er krigsminister i Bandidos Køge.

Myndighed fortæller endvidere, at det forlyder i rockerkredse, at Tommy Kamp og HSL bliver omtalt i rosende vendinger.

HSL forklarer at have boet i Køge i 11 år, men altså ikke før er stødt på Torben Ohlsen-Jensen. Understreger endvidere, at HSL aldrig har talt med nogen anden rocker end den pågældende.

Myndighed bekræfter, at der ikke findes materiale, der belaster HSL direkte i forhold til hverken Torben Ohlsen-Jensen eller andre rockere, og bekræfter, at der ikke findes materiale, der på anden vis belaster HSL som person. Men at HSL’s nære relation til Tommy Kamp gør, at HSL bliver omtalt i rockermiljøet og dermed udgør en risiko.

Myndighed giver HSL det fremadrettede råd, at det ville være godt at lægge afstand til Tommy Kamp.

HSL forespørger, om det ikke spiller en rolle for myndighed, hvad han har at sige om sagsfremstillingen?

Myndighed kan sagtens forstå HSL’s frustration og argumentation, men kan desværre ikke ændre noget. HSL skal jo forstå, at denne ikke er anklaget eller sigtet for noget ulovligt. Der er alene tale om en vurdering, og den vurdering er foregået, ligesom enhver anden borger ville blive behandlet. Og den type vurdering er ikke til forhandling, her er alene tale om en orientering. Men HSL skal huske på, at der er tale om et øjebliksbillede, som kan ændre sig med tiden.

Det står på baggrund af disse møder klart for mig, at min sag vil kunne skade den nye statsminister og nye regering.

Derfor træffer jeg onsdag aften den konklusion, at jeg ikke vil stå til rådighed for evt. ministerudpegning i den kommende regering. Det meddeler jeg pr. tlf. Helle Thorning-Schmidt torsdag morgen den 29. september.

Referat udarbejdet umiddelbart efter forløb. Det skal understreges, at der er tale om mit eget referat.

Det er tilstræbt, og jeg har søgt at respektere krav om fortrolighed, hvorfor visse navne og begivenheder er udeladt, men referat er stadig fuldt ud dækkende for sagens indhold.

Henrik Sass Larsen