Lækkede tal afslører forværret vandmiljø efter landbrugspakke: »Det er dybt alvorligt«

Forringet vandmiljø underminerer forudsætningerne for omstridt landbrugspakke, mener ekspert.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indkaldes »omgående« til et samråd om sagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Modsat hvad politikerne i blå blok forventede, da man i december 2015 vedtog den stærkt omdiskuterede landbrugspakke, er det danske vandmiljø blevet forringet.

Det viser tal om klorofylkoncentrationen i danske fjorde og havområder, som endnu ikke er blevet offentliggjort.

Det skriver Altinget, der er i besiddelse af tallene.

Mængden af alger - målt på koncentrationen af klorofyl - tog i 2016 et markant skift i den forkerte retning, skriver mediet.

Dermed er vandmiljøet forværret for tredje år i træk. Samlet er mængden af alger øget med 30 procent siden 2013.

I yderste konsekvens kan det føre til mere iltsvind i fjorde og kystnære områder.

Det får Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, til »omgående« at indkalde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd.

»Det er dybt alvorligt for vores vandmiljø, hvis algevæksten er stigende. Vi risikerer, at forbedringerne fra 30 års vandplaner er ved at blive sat over styr,« siger hun til Altinget.

Esben Lunde Larsen afviser i et skriftligt svar over for Altinget, at Miljøstyrelsen har modtaget klorofyltallene fra 2016. Aarhus Universitet står for tallene og ønsker ikke at kommentere sagen.

Beregningerne er af Altinget blevet forelagt eksperter. De har sagt god for tallene. Nogle har bekræftet dem anonymt, mens andre gerne vil kommentere tallene offentligt.

Jens Borum er lektor i biologi ved Københavns Universitet. Han mener, at udviklingen udfordrer hele landbrugspakkens fundament.

»Forud for landbrugspakkens vedtagelse forventede man faldende udledninger af kvælstof og derved også mindre klorofyl. Og med de her tal må man konstatere, at det kan vi ikke se. Det går den stik modsatte vej,« siger han.

Ifølge ham kan udviklingen i vandmiljøet blive en meget alvorlig sag for Danmark. Det er muligvis et brud på EU's vandrammedirektiv, der stiller krav om, at vandmiljøet ikke må forringes.

/ritzau/