LA vil give forældre adgang til nøgletal om folkeskoler

Med få klik skal forældre kunne se tal for vikarforbrug, sygefravær og klassekvotienter, når de skal vælge skole til deres børn, foreslår LA. Ministeren bebuder mere åbenhed, mens skolelederformand kalder forslaget »grotesk«.

ARKIVFOTO (Foto: Steffen Ortmann/Scanpix 2013) Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

Hvor ofte bliver skoleeleverne undervist af en vikar? Hvor mange børn er der i klasserne? Og hvor syge er lærerne på skolen?

Det er nogle af de spørgsmål, som forældre bør kunne få klart og tydeligt svar på - helst kun med få klik på internettet - når de skal vælge skole til deres børn. I hvert fald hvis det står til Liberal Alliance.

Partiet foreslår nu, at alle folkeskoler bliver forpligtet til at gøre en række nøgletal offentligt tilgængelige på deres hjemmesider, så forældre kan blive bedre klædt på i skolevalget, og det samtidig bliver lettere for både borgere, politikere og skoleledere at sammenligne skoler både indenfor og udenfor kommunegrænserne.

»I dag findes der masser af tal på skoleområdet, men som forældre er det helt uigennemskueligt, og det kræver en større researchopgave at finde de relevante tal,« siger Liberal Alliances børne- og undervisningsordfører Merete Riisager, der mener, at forslaget kan føres ud i livet uden de store omkostninger.

»Det er eksisterende tal, så det er et spørgsmål om, at ministeriet skal lave retningslinjer for, hvordan tallene skal opgøres og offentliggøres, og så skal kommunerne selvfølgelig sørge for, at tallene kan sammenlignes. Det bør ikke koste noget,« siger hun.

Minister: Ny model for åbenhed på vej

Helt konkret peger partiet på fem nøgletal: Klassekvotienterne, uddannelsesniveauet hos de ansatte, lærernes sygefravær, skolens vikarforbrug samt medarbejdergennemstrømning.

Børne og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) ønsker ikke at kommentere forslaget fra støttepartiet i detaljer, men understreger blot, at der er initiativer på vej til at sikre mere åbenhed på skoleområdet.

»Jeg har fra starten af min tid som minister sagt, at der skal være større åbenhed. Det handler både om udvikling skolerne imellem, og om at klæde forældrene på til at vælge skole til deres børn. Derfor er vi som tidligere varslet på vej med en helt ny model for åbenhed. Her er det vigtigt, at vi ser grundskolen i et bredere perspektiv, så det ikke kun handler om karakterer, men også om trivsel og andre forhold,« lyder det fra ministeren i en skriftlig kommentar.

Behov for mere end tal

Også hos forældreorganisationen Skole og Forældre er der et generelt ønske om at sikre åbenhed, men landsformand Mette With Hagensen er alligevel noget skeptisk over for at offentliggøre nøgletal på den måde.

»Forældre skal have så meget information som muligt om skolerne, men denne type data kan ikke stå alene. De må suppleres af en form for beskrivelse, som tydeligt fortæller, hvad der ligger bag tallene. Og det er også vigtigt at få en beskrivelse af eksempelvis skolens værdier, deres antimobbestrategier og trivselspolitik, så man ikke kun får tal, der rangordner skolerne,« siger Mette With Hagensen.

Efter hendes mening er det allerbedste redskab for forældres skolevalg imidlertid at komme ud og besøge skolerne - og det er i dag ikke alle forældre, der ved, at det er en mulighed, eller alle skoler, der er lige gode til åbent at invitere potentielle forældre ind, forklarer hun.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er langt mere klar i sin afvisning af LA-forslaget.

»Det er helt grotesk, at et parti som Liberal Alliance, der går efter nedskæringer i det offentlige, vil give det offentlige endnu flere arbejdsopgaver med at lægge tal ud, som i forvejen er tilgængelige på de fleste skolers hjemmesider, hvis forældrene bare leder lidt,« siger han.

Nøgletal kan dække over mange ting

I hans optik er de pågældende nøgletal ikke nødvendigvis så lette at tolke på. Niveauet for vikarforbruget kan eksempelvis afspejle, at en skole er i gang med at opgradere sit lærerkorps ved at sende en masse folk på efteruddannelse, forklarer han.

»Og sygefraværet kan dække over én uheldig situation, hvor en lærer har brækket benet eller har en kompliceret graviditet, uden at det nødvendigvis tyder på et dårligt arbejdsmiljø. Jeg tror, at de fleste forældre spørger sig for i byen om, hvordan børnene trives, og hvordan lærerne er. Det er de vigtigste parametre, det andet er bare politisk glasur, fordi politikerne gerne vil se nogle tal,« lyder det fra skolelederformanden.

Men Liberal Alliances Merete Riisager holder fast:

»Som forældre kan man godt have en generel oplevelse af, hvordan en skole er, og det er ikke, fordi disse nøgletal siger alt, men de er meget anvendelige, hvis man skal kunne sammenligne kvaliteten mellem skoler. Det er ikke raket-videnskab, men det handler om gennemsigtighed for borgerne og forældrene.«