LA: Ungdomsuddannelserne har brug for et fagligt taxameter

Regeringen vil indføre et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne. Men det er en skidt idé, mener Liberal Alliance, der hellere ser, at skolerne belønnes for deres evne til at dygtiggøre eleverne.

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Selv om regeringen vil indføre et socialt taxameter i den bedste mening, så kan et sådant system let få den stik modsatte effekt, advarer Liberal Alliances uddannelsesordfører, Merete Riisager (LA).

Det gør hun, efter undervisningsminister Christine Antorini (S) onsdag - som en del af indholdet på næste års finanslov - præsenterede et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne, hvor der bliver omfordelt midler fra de uddannelsessteder, der har ressourcestærke elever, til de, der har større udfordringer.

»Udfordrede og svage elever bliver ikke løftet af, at fokus på fagligheden forsvinder. Tværtimod kan det føre til, at de kommer ud med en forringet uddannelse, som ikke ruster dem godt nok til at begå sig på arbejdsmarkedet. Et fagligt taxametersystem vil derimod sikre, at uddannelserne ensidigt er optaget af at dygtiggøre både de stærke og svage elever, og derfor er det vejen frem og i alle elevers interesse,« siger Merete Riisager.

Hun mener ikke, at det taxametersystem, ungdomsuddannelserne har i dag, fungerer:

»Det tager slet ikke højde for fagligheden, men belønner i stedet uddannelserne efter, hvor mange de får kørt igennem. Derfor er det en skidt idé, når regeringen vil løse den udfordring med et nyt system, som nok engang undlader at belønne uddannelsesstederne for, hvorvidt de er i stand til at lære eleverne noget, men blot krediterer skoler og uddannelsessteder for at identificere unge fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem,« siger Merete Riisager.

Efter undervisningsministerens plan skal de skoler, der huser mange af de elever, der er i risiko for at falde fra, tilgodeses ved, at man laver en omfordeling af skolernes tilskud. Det betyder blandt andet en mindre omfordeling fra de almene gymnasier til erhvervsskolerne.

Erhvervsskolernes Elevorganisation er umiddelbart positiv overfor idéen om et socialt taxamater, men at tage penge fra gymnasierne til fordel for erhvervsskolerne er ikke den rigtige fremgangsmåde, lyder det.

»Vi mener ikke, at pengene skal tages fra de almene gymnasier. Det er ikke nok, at man på bureaukratisk vis nøjes med at flytte rundt på de midler, man allerede har. Så mange penge er der altså heller ikke i systemet. Det nytter ikke noget at flytte penge fra et område, der halter, over til et nyt område, der halter,« siger Morten Ryom, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Han ser hellere, at man tænker på uddannelsessystemet som en helhed og generelt tilfører systemet flere midler. Og Morten Ryom bakkes op af formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Mathilde Lynggaard Vinther:

»Når regeringen har en målsætning om, 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, er det en skam, den ikke også tilfører flere midler. Det er ærgerligt, regeringen ikke kan se, at der er brug for investeringer,« siger hun.

Både Enhedslisten og de Radikale støtter idéen om et socialt taxameter.