LA om dagpengeforslag: Der er stadig »to lavthængende frugter«

Liberal Alliance glæder sig over den afbureaukratisering, som Dagpengekommissionen lægger op til, men ser et behov for mere radikale ændringer på flere områder.

LA mener ikke, der er behov for at lempe genoptjeningskravet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Der er flere gode elementer i det udspil, Dagpengekommissionen fremlægger mandag. Men også elementer, hvor Liberal Alliance gerne vil prioritere anderledes.

Mens flere andre partier mandag glæder sig over, at kommissionen foreslår en mere fleksibel genoptjening af dagpengene, er det et område, som Liberal Alliance flere gange har afvist at afsætte midler til.

»Politisk mener vi ikke, at der er brug for at lempe på genoptjeningskravet – og det er jo så også noget af det, der koster noget,« fastslår partiets beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen (LA).

Han henviser til, at den overordnede præmis for kommissionen har været at lave et forslag til en ny dagpengemodel, som samlet set ikke er dyrere end den nuværende. På den baggrund mener Liberal Alliance, at der nu er behov for at omdanne de ændringer, som foreslås i udspillet, til en decideret reform af systemet.

Konkret foreslår kommissionen, at det skal være lettere at optjene et ekstra år på dagpenge, hvis man undervejs har flere midlertidige ansættelser, for eksempel i vikariater. En del af finansieringen skal komme fra såkaldte karensdage, som er dage som dagpengemodtagerne selv betaler, samt fra en sænkelse af dagpengesatsen for nyuddannede. Men her så Liberal Alliance gerne, at man fra politisk hånd går endnu længere, end hvad kommissionen lægger op til.

»Der er to lavthængende frugter i dagpengesystemet. Det ene er dimittendsatsen, som skal længere ned end forslaget her. Der bør man være mere ambitiøs,« fastslår Joachim B. Olsen og fortsætter:

»For det andet er der en frygt for at tage fat i de virkelige dagpengeproblemer politisk, nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det er stærkt uhensigtsmæssigt. Man bør kigge på kompensationsgraden i dagpengesystemet på lavtlønningsområdet. For folk med almindelige lønninger er der ikke nogen specielt høj kompensationsgrad, men for folk i lavtlønningsområdet, der er kompensationsgraden meget, meget høj. Og det er virkelig der, hvor der er incitamentsproblemer,« siger han.

Der er dog også elementer i kommissionens forslag, som bliver positivt modtaget hos Liberal Alliance.

»Nogle af elementerne gør, at det bliver et mere forståeligt og moderne system. For eksempel, at man går over til et månedssystem frem for et ugesystem, det er jo fornuftigt, for langt de fleste får jo månedsløn i dag. Samtidig er der elementer, der gør det mindre bureaukratisk og administrativt lettere at håndtere,« siger beskæftigelsesordføreren.