LA: Krumtappen i grønt K-ultimatum skal ikke være en del af naturpakken

Det mest kvælstofreducerende tiltag i de Konservatives kvælstofultimatum til regeringen - den såkaldte efterafgrødeordning - giver ikke i sig selv mere natur. Derfor hører den ikke hjemme i de naturpakke-forhandlinger, der indledes i morgen tidlig, siger Liberal Alliance.

Foto: ft.dk Fold sammen
Læs mere

I morgen tidlig bliver denne valgperiodes største borgerlige strid genoplivet.

Det sker, når miljøminister Esben Lunde Larsen klokken 07.10 inviterer de blå partier inden for i ministeriet til en gennemgang af regeringens naturpakkeudspil.

Det er i det udspil, regeringen har lovet at imødekomme de Konservatives krav om en lavere kvælstofudledning.

Men allerede nu ser det ud til, at de revner, der opstod i blå blok i kølvandet på landbrugspakken, og som kostede Eva Kjer Hansen ministerposten og fik statsministeren til at true med at udskrive folketingsvalg, langt fra er helet. Og at det trækker op til nye blå uenigheder.

For mens de Konservative har store forventninger til både regeringens udspil og resultatet af de kommende naturforhandlinger, afviser Liberal Alliance nu krumtappen i det grønne konservative ultimatum, som Søren Pape Poulsen fremsatte i Berlingske for en måned siden ovenpå den tumultariske regeringskrise.

K-forslag giver ikke mere natur

Naturpakken og de »relativt få penge«, der er afsat til forhandlingerne, skal nemlig bruges på at sikre mere offentlig adgang til den danske natur og til at fremme biodiversiteten. De skal ikke bruges på tiltag, der udelukkende er kvælstofreducerende og ikke giver mere natur og biodiversitet, siger Liberal Alliances miljøordfører Carsten Bach.

Han peger specifikt på efterafgrødeordningen - krumtappen i det konservative plan, der skal sikre en lavere udledning af kvælstof som kompensation for den merudledning landbrugspakken medfører i løbet af de første år:

»Efterafgrødeordningen giver ikke i sig selv øget natur. Det er et rent kvælstofreducerende virkemiddel, der i min optik ikke nødvendigvis hører hjemme i naturpakke-forhandlingerne, fordi det ikke giver øget natur og mere biodiversitet. Overhovedet,« siger Carsten Bach.

Liberal Alliance vil ikke fuldstændig afvise, at naturpakken kan komme til at indeholde kvælstofreducerende tiltag. Men det er for der første »ikke ret vigtigt« for partiet. Og for det andet må de Konservative selv finde yderligere finansiering til et sådant tiltag. Naturpakkens økonomiske ramme på omkring 90 millioner kroner skal at styrke naturen, slår Carsten Bach fast.

»Hvis der skal laves kvælstofreducerende tiltag, der ikke giver mere natur eller øget biodiversitet, så skal den part, der bringer det på banen, også finde finansieringen,« siger Carsten Bach med henvisning til det konservative ønske om efterafgrødeordningen.

K har store forventninger til forhandlingerne

Det har ikke været muligt at få en kommentar til Liberal Alliances udmelding fra den konservative miljøordfører Mette Abildgaard.

I weekenden sagde hun til Ritzau, at hendes forventninger til de kommende forhandler er store.

»Jeg forventer, at ministeren fremlægger et udspil, som kompenserer en del af den ekstra udledning af kvælstof, der kommer. Og jeg forventer, at der bliver tilført nye penge til naturpakken, så det ikke bliver taget ud af den eksisterede ramme på 89 millioner kroner,« sagde Mette Abildgaard.

Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, sagde i marts i Berlingske, at han vil have etableret en frivillig såkaldt efterafgrødeordning, som giver landmændene en kompensation på 700 kroner pr. hektar efterafgrøder, de etablerer.

En efterafgrøde kan være eksempelvis græs, kornafgrøder eller korsblomstrede afgrøder. De har til formål at optage næringsstoffer i jorden for at binde kvælstof og dermed forhindre, at det vaskes ud i det danske vandmiljø.

Og efterafgrødeordning er krumtappen i den konservative jagt på kvælstofreducerende tiltag – ifølge partiet kan ordningen mindske kvælstofudledningen med 612 tons samlet set i 2017 og 2018. De konservative har krævet, at der i løbet af 2017 og 2018 samlet set udledes 624 tons mindre kvælstof.

Hos Venstre vil miljøordfører Erling Bonnesen ikke kommentere på »noget som helst«, inden hans partifælle, miljøminister Esben Lunde Larsen i morgen fremlægger regeringens udspil.

DF: Uklogt af K og LA

Det vil Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen til gengæld gerne. Partiets nu tidligere landbrugsordfører René Christensen har tidligere udtalt til politiko.dk, at forhandlingerne om naturpakken skal handle om netop naturen og ikke om kvælstofreducerende tiltag, sådan som de Konservative ønsker.

Og det er Pia Adelsteen enig i.

»Selvfølgelig kan der være noget kvælstofreducerende i naturpakken. Men det er altså en naturpakke, som har været aftalt et stykke tid. Og vi har altså et begrænset beløb,« siger hun og understreger, at alle skal kunne »se sig selv« i en kommende naturaftale. Og derfor kritiserer hun både LA og K for at forhandle gennem medierne:

»Jeg synes, det er uklogt af både Liberal Alliance og de Konservative at tage den her forhandling i pressen,« siger hun.

Foruden tirsdagens tidlige sættemøde, er der indtil videre også planlagt naturpakkeforhandlinger på torsdag i denne uge.

Regeringen har lovet at »imødekomme« K

6. april sagde miljøminister Esben Lunde Larsen, at han var parat til at »imødekomme« de konservative krav om en lavere kvælstofudledning, når han senere på måneden ville fremlægge regeringens udspil til en naturpakke.

Ministeren sagde ikke ved den lejlighed, hvordan han ville imødekomme de Konservative, og han afviste at gå ind på, præcis hvor meget mindre kvælstof, der ifølge regeringen skal udledes.

»Jeg lægger mig hverken fast på antallet af tons, antallet af virkemidler, eller økonomi – for der skal jo finansiering til. Det skal bero på både udspillet og forhandlingerne, og de foregår som bekendt bag lukkede døre. Men jeg kan sige, at De Konservative bliver imødekommet i forhold til ønsket om, at der kommer kvælstofreduktion i pakken,« sagde han til TV2.

I regeringsgrundlaget står der følgende om regeringens naturpolitik: