Kvinder raser mod kønskvoter

Mens oppositionen i dag fremsætter lovforslag om kønskvoter i bestyrelser, udtrykker en række kvinder i erhvervslivets top stor modvilje imod kvoterne.

Det vil være en hån mod kvinder at placere dem på bestyrelsesposter, fordi en lov om kønskvotering dikterer, at det skal ske. Sådan lyder udmeldingen fra en række kvinder i toppen af dansk erhvervsliv.

»Vi er imod kvoter, for udpegning til bestyrelsesposter bør alene ske ud fra kompetencevurdering,« siger Bolette Christensen, der er direktør i Dansk Industri.

Din mening: Er kønskvoter en god idé?

»Som kvinde må man også selv gøre sig synlig. Kæmpe sig op på direktionsniveau og udtrykke, at man ønsker en bestyrelsespost,« siger hun.

Også Ingelise Bogason, direktør i rådgivningsvirksomheden Alectica A/S, ser kønskvoter som et onde.

»Kønskvotering vil tvinge bestyrelserne til at pege på en række kvinder, der ikke nødvendigvis har den tilstrækkelige erfaring. Som kvinde må man være interesseret i at blive valgt på sine kompetencer og ikke på sit køn,« siger hun og fortæller, at bestyrelsesmedlemmer bør have arbejdet på direktions­niveau, før de træder ind i en bestyrelse.

»Man skal derfor bevidstgøre unge kvinder om, at hvis de ønsker at gøre karriere, skal de stille krav på hjemmefronten. Vælge ægtefælle med omhu og sikre, at han tager halvdelen af de hjemlige tjanser. For det er arbejdskrævende at gøre karriere og dermed kunne sidde i en bestyrelse,« siger hun.

Modstanden mod kønskvotering som middel til at få flere kvinder i bestyrelser kommer samme dag, som oppositionen fremfører et lovforslag i Folketinget. Det sigter mod mindst 40 pct. kvinder i bestyrelserne ved udgangen af 2014. Lovforslaget svarer til et forslag, man indførte i Norge i 2003. Det øremærkede 40 pct. af bestyrelsespladserne til kvinder via en overgangsordning. Siden er andelen af kvinder i norske bestyrelser steget fra syv til 40 procent.

»Men der er selskaber i Norge, der har måttet afskedige kvalificerede mænd, fordi kvinderne skulle ind i bestyrelserne,« lyder kritikken fra Annette Sadolin, der er bestyrelsesmedlem i blandt andet Topdanmark A/S.

S: Blødsødent uden kvoter

Den hårde kritik af kvoter som vejen til mere østrogen i de danske bestyrelser møder ikke megen forståelse hos Pernille Vigsø Bagge (SF), der er ordfører for forslagsstillerne.

»Det er at tale ned til kvinder at sige, at de ikke har kompetencerne, og at de med kvoter kun bliver valgt på deres køn,« siger hun og fortsætter:

»Der er masser af kvinder at tage af. Argumentet for ikke at tage kvinderne ind i bestyrelserne er vaner, tradition og mangel på erfaring. Men det er nogle utroligt dårlige argumenter,« siger hun.

Heller ikke Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Julie Rademacher, er imponeret over kritikken fra kvinderne i erhvervslivet.

»Selv om de mest højtuddannede i Danmark er kvinder, sidder mændene på topposterne. Med udgangspunkt i uddannelse burde kvinderne med andre ord lede landet,« siger hun og begrunder de mandsdominerede bestyrelser med »gammeldags strukturer, der tilgodeser mænd«.

Ifølge Julie Rademacher tager kvinderne, der er imod kvoter, fejl: »De kvinder er for blødsødne. Hvis vi ikke sætter os et mål, så sker der ikke en skid. Der er så mange seje kvinder i Danmark, at det ikke kan passe, at talenterne ikke er der. Det ene køn er jo ikke dummere end det andet,« siger hun.