Kritikerne fik ret i kvælstofsagen: Nu kommer minister med opsang til landbruget

Der er nu bevis for, at beregningerne, som var grundlag for landbrugspakken i 2016, ikke holdt stik. Mængden af udledt kvælstof i Danmarks maritime miljøer er steget i stedet for at falde, som regeringen hævdede. »Det er ikke tilfredsstillende, at landbruget ikke har leveret tilstrækkeligt på en række af de aftalte tiltag, der skal give et bedre vandmiljø,« lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

En ny og længe ventet opgørelse viser, at kvælstofudledningen fra de danske marker ikke er faldende, som regeringen hævdede i i 2016 – den er derimod stigende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Nu er der bevis for, at beregningerne, der lå til grund for landbrugspakken i 2016, og som endte med at koste posten for forhenværende landbrugs- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), var helt ved siden af skiven, skriver bladet Ingeniøren.

Eva Kjer Hansen (V) måtte gå af, efter at beregningerne havde vildledt både Folketinget og offentligheden til at tro, at »miljøet gik i plus«, oven på regeringens landbrugspakke – en sag, der sidenhen blev omtalt som »gyllegate« og »kvælstofsagen«. Berlingske modtog Cavlingprisen for at afdække problemerne.

Den omstridte landbrugspakke tillod landmændene at gøde med mere kvælstof i en overgangsperiode, under forudsætning af at udledningen af kvælstof til de sårbare fjorde og indre farvande alligevel ville falde de kommende år.

Det skete imidlertid ikke, viser de foreløbige konklusioner i en rapport fra Aarhus Universitet. Rapporten opgør mængden af kvælstof, der hvert år tilføres det maritime miljø i Danmark.

Ifølge rapporten er det gået den stik modsatte vej. Det ses på tallene fra 2017, der ifølge Ingeniøren er særligt afgørende i forhold til at vurdere effekten.

Det skyldes, at tallene fra 2017 er de første, der dækker over et helt kalenderår, siden landbrugspakken blev vedtaget. Hvilket er væsentligt, fordi udledningen af kvælstof fra markerne også sker, året efter der er blevet gødet med det.

Minister tog forskud på rapport

Nuværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tog forskud på rapportens konklusioner, inden de var tilgængelige for offentligheden, da han i sidste uge udsendte en pressemeddelelse, der slog fast, at »vi ikke har set det forventede fald i udledningen til vandmiljøet«.

Ifølge Ingeniøren blev der i 2017 udledt 64.000 ton kvælstof i de maritime miljøer i Danmark mod 62.000 ton i 2016.

Men de tal er ikke at finde i Jakob Ellemann-Jensens pressemeddelelse.

Ministeren vælger i stedet at fremhæve tallet 60.000 ton, der er korrigeret for mængden af regnvand.

Hvilket kun er en beskeden stigning fra 59.000 ton det forudgående år.

Der er ikke tale om en voldsom stigning, men stigningen ligger meget langt fra både det, regeringen selv hævdede, og det, der skal til for ikke at opleve tiltagende iltsvind i de danske vandmiljøer.

Nye beregninger bestilt

I pressemeddelelsen oplyser ministeren, at han har bedt Aarhus Universitet om at »opdatere det faglige grundlag« med henvisning til, at landmændene ikke bruger lige så meget gødning som forudsat.

Den såkaldte baselineeffekt skal genberegnes. Baselineeffekten var det, der kostede Eva Kjer Hansen jobbet som landbrugs- og fødevareminister.

Baselineeffekten fik det til at fremstå, som om mængden af kvælstof i vandmiljøerne var faldende, selv om den faktisk var stigende.

Jakob Ellemann-Jensen er nu klar til at stramme kravene for, hvor meget kvælstof fra landmændenes gødning af marker der må ende i fjorde og indre farvande.

»Det er ikke tilfredsstillende, at landbruget ikke har leveret tiltrækkeligt på en række af de aftalte tiltag, der skal give et bedre vandmiljø. Det går for langsomt med at lave eksempelvis vådområder, og derfor er der nu brug for, at landbruget for alvor tager ansvaret på sig,« citeres Jakob Ellemann-Jensen (V) for i pressemeddelelsen.

De fleste miljøforebyggende tiltag i landbrugspakken var oprindeligt frivillige, men ministeren åbner nu for i fremtiden at stramme kontrol og regulering:

»Om få uger præsenterer regeringen desuden et lovforslag, der strammer reglerne om kontrol og sanktioner for den kvælstofreducerende indsats,« står der i pressemeddelelsen.