Krarup til domprovst i tv-debat: »Du lader Danmark gå ned. Det er en selvmordspagt«

Er det udtryk for egoisme, når en betydelig del af danskerne ønsker at begrænse eller helt standse strømmen af flygtninge fra Mellemøsten, der kommer her til landet?