Kontanthjælp: Venstre hælder Joachim B. ned ad brættet

Joachim B. Olsen vil sænke kontanthjælpen for borgere i yderområder, hvor leveomkostningerne er lave. Venstre afviser behovet.

Joachim B. Olsen vil diskutere et kontroversielt kontanthjælpsforslag med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Joachim B. Olsen bragte i går en hel rød blok op i det absolut røde felt med et forslag om, at kontanthjælpen skal indekseres alt efter, hvor høje leveomkostningerne der i et område af Danmark, f. eks. Lolland.

Forslaget er Joachim B. Olsens eget, og han vil lægge det på beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens (V) bord for at sætte gang i en debat om, hvorfor der er stor koncentration af kontanthjælpsmodtagere i visse områder, og hvad man kan gøre ved det.

Men forslaget får nu en kold skulder fra regeringspartiet.

»Vi har lige vedtaget et kontanthjælpsloft, som vi mener giver den rette balance mellem at kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og at det i langt højere grad skal kunne betale sig at arbejde og få et job. Det er ikke et forslag, vi ønsker at støtte op omkring,« siger beskæftigelsordfører Hans Andersen (V).

Har Joachim B. Olsen ikke en pointe i, at der er steder, der fungerer som magnet for folk på overførsel, som folk søger til, bl.a. fordi det er billigere at bo og leve der?

»Der er ikke noget nyt i, at man kan finde en billigere bolig på Lolland end i København. Men der er også forskel på huslejeniveauet i København. Og der kan også være boliger i Frederikshavn, der er dyrere. Så jeg mener ikke, det kan være baggrund for, vi ændrer markant på den måde, vi tildeler kontanthjælpen.«

Ikke væsentlig forskel i leveomkostninger

Når der er forskel på priser på bolig, som du siger, ville det så ikke være rimeligt, at der også var forskel på kontanthjælpen?

»Jo, men den forskel udligner mange gange også sig selv ved boligsikringen. Og der har vi et system, der tager delvis højde for den forskel, der kan være. Jeg mener ikke, at det, at vi har en ens kontanthjælp i Danmark, uanset hvor man bor, er baggrund for, hvor man flytter hen.«

Så du tror ikke, det kunne have en effekt på, som Joachim B. Olsen siger, at folk på overførsel klumper sig sammen i nogle områder, fordi det er billigere at bo der?

»Nej, for hvis jeg var på kontanthjælp, ville jeg være optaget af at bo der, hvor jeg havde mit netværk, og hvor chancerne for at få et job var størst. Og det kunne tilsige, at man blev boende, hvor man har sit liv. Og chancerne for at få et job er jo større i København end på Lolland.«

I vil gerne differentiere børnechecken ud fra leveomkostninger, når den bliver sendt til fx Rumænien eller Bulgarien, som der er blevet åbnet op for i forbindelse med Storbritanniens afstemning om medlemskab i EU. Når I går ind for at differentiere på det område, hvorfor så ikke også gøre det i danske områder?

»For jeg mener ikke, at forskellen i leveomkostninger er af en sådan karakter, at vi skal til at differentiere. Der er både dyre og billige boliger i Frederikshavn, og det er der også i København.«

Men der er vel alt andet lige ret stor forskel på de billige boliger i København og så i f.eks. Frederikshavn eller på Lolland?

»Ja, og det mener jeg så systemet om boligsikring vil tage hånd om. Så det skal vi ikke til at ændre på. Jeg mener, vi skal holde fast i at få implementeret kontanthjælpsloftet bedst muligt og så diskutere skattelettelser til dem med de laveste indkomster, og det vil jeg meget gerne drøfte med ham,« siger Hans Andersen.