Konservativt råd til Løkke: Det vil være klogt at møde frem

Det handler om principper, lyder begrundelsen for, at regeringen netop har fået en næse for at tilbageholde vigtige oplysninger for Folketinget i kvælstofsagen. DF, K og rød blok står bag kritikken og forlanger en forklaring fra statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Foto: Keld Navntoft

Et markant flertal i Folketinget besluttede i dag at tildele regeringen en næse for at tilbageholde centrale oplysninger i kvælstofsagen.

Reaktionen kommer, efter at Berlingske for en uge siden afdækkede, hvordan regeringstoppen havde kendskab til en række advarsler om landbrugspakken, men ikke viderebragte advarslerne i samme form til Folketinget.

Kritikken af regeringen kommer som en såkaldt næse. Næsen blev besluttet på et møde torsdag middag i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og gives til centrale ministre i Venstre-regeringen.

»Dette handler om principper, der skal overholdes,« begrundede Pia Adelsteen, Dansk Folkepartis miljøordfører og formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

»Vi har behov for de rigtige oplysninger. Når vi sidder og lovgiver for hele Danmarks befolkning, er det vigtigt, at vi kender den samme retorik og de samme farer og risici som regeringen.«

Udvalget har foreløbig formuleret et udkast til kritikken, som lyder således:

»Et flertal i udvalget kritiserer skarpt, at centrale ministre har siddet inde med oplysninger og vurderinger, som ikke i samme form er tilgået Folketinget. Det er væsentligt og helt centralt, at samme oplysninger tilgår Folketinget, således at Folketingets beslutninger kan træffes på et fuldt oplyst og tilsvarende fagligt og juridisk grundlag, som har ligget til grund for regeringens vurdering.«

De endelige formuleringer ventes vedtaget senere i dag.

Kritikken fra Miljø- og Fødevareudvalget kommer desuden, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i denne uge afviste at møde frem i Miljø- og Fødevareudvalget og forklare sin rolle i sagen. Berlingskes dækning for en uge siden viste netop, at den øverste regeringstop var langt dybere orienteret om mulige problemer med landbrugspakken, end man fortalte offentligheden og Folketinget.

Tilbageholdelsen af information til Folketinget bliver ikke mindre iøjnefaldende af, at regeringens magtfulde organ Økonomiudvalget (Ø-udvalg) den 10. december 2015 modtog et omfattende notat om landbrugspakken - et såkaldt kvælstofcover med bilag - som indeholder langt flere og mere tydelige advarsler om pakken, end den notits regeringen nøjagtigt samme dag udleverede til forhandlingsparterne i Folketinget. I regeringens eget notat fremgik det bl.a., at det var forbundet med »en betydelig risiko« for EU-kritik at beregne konsekvenserne af landbrugspakken, som man valgte at gøre - det, opgøret på Christiansborg handlede om tidligere på året. Det var også denne beregningsmetode, som kostede Eva Kjer Hansen (V) posten som miljø- og fødevareminister, da et folketingsflertal og en samlet forskerstand vurderede, at landbrugspakken kom til at skade naturen mere, end man foregav i tabeller og samrådsspørgsmål.

Udadtil har skiftende ministre ellers forsvaret og fastholdt, at man godt kunne bruge tidligere års miljøgevinster i beregningerne. Men regeringens egne dokumenter afslører, at flere ministre helt tilbage fra forhandlingsforløbet om pakken i december 2015 har vidst, at regnemetoden var problematisk.

»Folketinget har i dag givet en stor næse til Lars Løkke Rasmussen på vegne af regeringen og de centrale ministre, som har tilbageholdt informationer for Folketinget,« forklarer Simon Kollerup, Socialdemokraternes miljø- og fødevareordfører.

»Det er selvfølgelig en alvorlig sag, og vi vælger at tage dette drastiske skridt, fordi Folketinget har krav på at blive informeret på et fyldestgørende niveau, og det er vi ikke blevet i denne sag. Derfor kritiserer vi regeringstoppen så kraftigt,« siger han.

Næste spørgsmål er, om statsminister Lars Løkke Rasmussen har kendt til de konkrete advarsler. Af dokumenter udleveret via aktindsigter fra Statsministeriet og Finansministeriet fremgår det, at Løkkes topembedsmænd deltog i de møder, hvor det omtalte kvælstofcover med bilag var på dagsordenen. Det centrale notat med advarslerne blev sendt til Statsministeriet i december 2015 og findes i dag Statsministeriet.

De Konservative valgte torsdag at stille sig bag kritikken af regeringen.

»Det er enormt vigtigt, at regeringen anerkender, at den står til ansvar for Folketinget - og ikke omvendt. Vi er glade for, at et bredt flertal anerkender, at der var noget galt med de oplysninger, vi fik om landbrugspakken,« siger landbrugs- og fødevareordfører Rasmus Jarlov (K) og tilføjer, at sagen har udløst et unødvendigt stort slagsmål.

På spørgsmålet, om statsminister Lars Løkke Rasmussen fortsat bør møde frem og forklare sig over for udvalget, svarer Rasmus Jarlov:

»Jeg synes, at det vil være klogt af statsministeren at møde frem.«

For en uge siden ønskede de Konservative ikke, at sagen skulle få yderligere politiske konsekvenser.

Hvorfor kræver det Dansk Folkepartis mellemkomst, før I vil udtrykke formel kritik?

»Vi er glade for, at Dansk Folkeparti endelig anerkender, at der var problemer med landbrugspakken. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som folketing står sammen og kræver, at vi får rigtige oplysninger. Når udvalget ønsker at gøre det, er vi selvfølgelig med på det. Det glæder vi os over,« siger Rasmus Jarlov.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ingen kommentarer til denne artikel, oplyser Statsministeriet.