Konservative vil stoppe prøveløsladelser

Hvis der er mistanke om, at en indsat er i risiko for at blive radikaliseret, skal vedkommende afsone sin fulde straf uden mulighed for prøveløsladelse, fastslår de Konservative.