Kommunerne skal spare milliarder: Se hvor meget din kommune skal skære på skoler, børn og ældre

Regeringen har pålagt kommunerne at spare 2,4 mia. kroner næste år med omprioriteringsbidraget. Selvom pengene tilbageføres til kommunerne, er det »dybt ødelæggende« for velfærden til borgerne, mener kommunerne. Se her, hvad besparelsen betyder for skoler, ældre og folk med særlige behov i hver af de 98 kommuner, hvis der spares lige meget på alle velfærdsområder i 2017.

Først skal kommunerne spare milliarder og fyre pædagoger, ansatte i ældreplejen og andre kommunale medarbejdere. Få måneder efter skal kommunerne besætte de samme stillinger for de samme penge, som de lige har sparet.

Det scenarie står kommunerne overfor næste år, fordi regeringen har pålagt kommunerne at spare en procent hvert år fra 2016 til 2019 med det omdiskuterede omprioriteringsbidrag.

I 2017 svarer det til, at kommunerne samlet skal skære 2,4 milliarder kroner i budgettet.

Fakta: Omprioriteringsbidraget

  • Omprioriteringsbidraget blev opfundet, da Lars Løkke Rasmussen lavede regeringsgrundlaget sidste sommer.
  • Ordningen betyder, at kommunerne hvert år fra 2016-2019 skal spare en procent på budgettet.
  • I 2016 og 2017 svarer det til 2,4 mia. kroner, mens det stiger til 4,8 mia. i 2018 og 7,2 mia. i 2019.
  • Pengene bliver overført til staten, og det er så op til Folketinget at beslutte, hvad pengene skal bruges på.
  • Det betyder, at et politisk flertal kan øremærke et beløb til f.eks. ældre- eller børneområdet. De kan også omfordele pengene mellem rige og fattige kommuner, som Dansk Folkeparti har foreslået.
  • Sidste år sendte regeringen 1,9 mia. kroner tilbage til kommunerne, og i 2017 bliver alle pengene ført tilbage. Men kommunerne ved endnu ikke til hvad, og det er ifølge KL ødelæggende for kommunernes service til borgerne.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti aftalt, at pengene bliver ført tilbage til kommunerne i 2017 - men ikke til hvilke områder. Det bestemmer regeringen. Og Dansk Folkeparti vil gerne omfordele pengene mellem rige og fattige kommuner.

Og det er et stort problem, mener de i kommunerne, som i begyndelsen af maj tager hul på de første møder med regeringen om kommunernes økonomi for 2017.

»Sidste år skulle vi afskedige ansatte i ældreområdet, da vi vedtog budgetter i oktober. Så gik der halvanden måned, så blev der lavet en værdighedspakke, og så skulle vi til at ansætte de samme, vi lige havde fyret. Det er dybt ødelæggende for den kommunale planlægning, for du aner jo ikke, om du er købt eller solgt,« siger formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, der mener, at regeringen fører befolkningen bag lyset.

»Først beder de kommunalpolitikerne om at skære ned, og bagefter står regeringen på balkonen og siger til befolkningen: »Se hvad vi kan, der bliver mere af det hele.« Men hvis det er noget, man lige har fjernet, så er der jo ikke blevet mere af det hele,« siger Martin Damm.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for politiko.dk regnet ud, hvor meget hver enkelt kommune skal spare på det samlede budget og på områder som folkeskolen, kultur, ældre, handicappede og dagtilbud til børn.

Besparelserne er lavet med det udgangspunkt, at kommunerne bruger grønthøstermetoden og spreder besparelsen på 1 procent ligeligt ud på alle udgiftsområder. Derfor er skal der tages det forbehold, at kommunerne selv prioriterer, hvilke områder de vil spare på.

Note:
Fordelingen på kommuner er lavet på baggrund af budgettal for kommunernes driftsudgifter omfattet af udgiftslofterne i 2016.
Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Regeringen, og Social- og Indenrigsministeriet