Kommunerne ønsker sig et superministerium for børn og unge

De kommunale børne- og kulturchefer opfordrer en ny regering til at skabe ét stort ministerium, der samler alle opgaver omkring 0-18-årige børn.