Kommuner: Uddannelsestilbud til unge er uoverskuelige

KL-formand roser regeringsudspil, der lægger op til at samle uddannelsestilbud til én ny grunduddannelse.

Formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, ankommer til sættemøde i Finansministeriet. Finansminister Kristian Jensen (V), innovationsminister Sophie Løhde (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) holder tirsdag 9. maj 2017 sættemøde i Finansministeriet med Kommunernes Landsforening om dette års økonomiaftale.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Det haster med en politisk aftale, som samler de seks forberedende uddannelser for 50.000 unge til én Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Det mener Martin Damm (V), formand for Kommunernes Landsforening (KL). Regeringen fremlagde onsdag reformen »Tro på dig selv - det gør vi«, som skal hjælpe unge videre i uddannelsessystemet.

»Nu må Folketinget beslutte, hvordan systemet skal være, og så indretter vi os naturligvis efter det,« siger Martin Damm i en skriftlig kommentar.

»Vigtigst er det, at vi samler kræfterne ét sted, nemlig i kommunerne, hvor vi kan give de unge en samlet indsats mod enten uddannelse eller job.«

Han roser regeringen for at styrke kommunernes ansvar for de unge uden uddannelse og job. Kommunerne har kontakt med de unge i folkeskolen, specialtilbud og jobcentre, påpeger Martin Damm.

Han støtter regeringens mål om, at tilbuddet skal føre de unge i job eller uddannelse. Samtidig roser han, at regeringen vil samle tilbud i én ny forberedende uddannelse.

»I dag er uddannelsestilbuddene til de unge spredt på mange forskellige lovgivninger, hvilket gør det uensartet og uoverskueligt for de unge,« siger Martin Damm.

KL mener ligesom regeringen, at uddannelserne skal samles i én institution.

»Kvaliteten i tilbuddene er ikke god nok i dag, og vi anerkender fuldt ud behovet for mere ensartethed. Derfor er forslaget om én institution den rigtige vej at gå,« siger Martin Damm og tilføjer:

»Men det rejser også en række udfordringer, som vi skal håndtere i det videre forløb.«

Han hæfter sig ved, at der er stor forskel på de unge. Det gælder også forhold i København og Vestjylland med befolkningstæthed, arbejdsmarked, afstande til institutioner og befolkningens uddannelse.

»Løsningen skal kunne fungere lokalt,« siger Martin Damm.