Kommuner sikrer ikke skoleelevernes undervisningsmiljø

I to tredjedele af landets kommuner har skoler enten ikke lavet de påbudte vurderinger af undervisningsmiljøet eller offentliggjort resultaterne, som de skal.

Størstedelen af landets kommuner bryder undervisningsmiljøloven. Ifølge loven skal skolerne undersøge, hvordan undervisningsmiljøet har det på den enkelte skole og offentliggøre resultaterne på skolens hjemmeside. Men det sker kun i 35 ud af 98 kommuner.

Det er kommunens ansvar at sikre, at undervisningsmiljøvurderingerne bliver lavet. Men det kniber med at få dem færdige, selv om skolerne har haft meget god tid.

Undervisningsmiljøloven blev indført i 2001 for at sikre skoleelevernes trivsel, da de ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven. Vurderingerne skal indeholde oplysninger om blandt andet indeklima, pladsforhold og mobning med henblik på at sikre et ordentligt undervisnings- og socialt klima.

Formanden for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening erkender, at vurderingerne er kommunernes ansvar, og at de ikke har gjort nok, for at få alle skoler med.

»Det er ikke godt nok, at to tredjedele af kommunerne ikke har orden i vurderingerne. Det er et værktøj, der skal bruges aktivt,« siger Henrik Larsen (R).

Skoleledere og lærere har de seneste år fået flere opgaver i forbindelse årsplaner og de nye nationale test, men det kan ifølge Henrik Larsen ikke bruges som forklaring på de manglende undervisningsmiljøvurderinger.

»Vi kan ikke undskylde det med, at det falder sammen med elevplaner og nationale test. De her vurderinger blev indført i 2001, så vi har haft god tid,« siger han.

Skoleledernes formand Anders Balle mener ikke, at undervisningsmiljøvurderingerne er spildt arbejde.

»Det er mit indtryk, at de skoler, der laver vurderingerne også bruger dem efterfølgende til at forbedre nogle ting på skolen. Det er ikke bare skrivebordsarbejde,« siger Anders Balle.

Han opfordrer skolerne til at bruge vurderingerne i dagligdagen for at engagere eleverne i skolen.

»Et sundt læringsmiljø, styrker også fagligheden,« siger han.

Bundskraberen i Undervisninsministeriets opgørelse er Københavns Kommune. Kommunen har mere end 20 skoler, hvor man enten ikke har foretaget vurderingerne eller offentliggjort dem.

»Vi er opmærksomme på, at der er flere skoler, der endnu ikke har lavet vurderingerne. De skoler, der mangler, vil vi rette henvendelse til, så det bliver gjort,« siger Jan Dehn, kontorchef for Læring og Pædagogik i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

På trods af sidstepladsen mener Jan Dehn, at kommunen gør meget for at sikre eleverne et godt undervisningsmiljø.

»Selv om vi har fået en sur smiley, har vi mange ting i gang, blandt andet har vi udviklet værktøjer og holder temadage som supplement til miljøvurderingerne,« siger Jan Dehn.